Окремі диференційні ознаки преренальнoго і ренального гострого пошкодження нирок (ГПН)

Преренальне ГПН

Pенальне ГПН

об'єм добового діурезу (мл)

<400

різний

осмоляльність сечі (мОсм/кг Н2О)

>500

<400

відносна густина сечі (г/мл)

>1,023

≤1,012

відношення концентрації сечовини (мг/дл) до концентрації креатиніну (мг/дл) в сироватці

>40

<20

відношення концентрації креатиніну в сечі до концентрації креатиніну в сироватці

>40

<20

відношення концентрації сечовини у сечі до концентрації сечовини у сироватці

>20

<20

концентрація Na у сечі (ммоль/л)a

<20

>40

фракційна екскреція фільтрату Naб

<1 %

>2 %

осад сечі

без патології або гіалінові циліндри

епітеліоцити, циліндри брунатного кольору або епітеліальні циліндри

a концентрація натрію в сечі (потрібно визначати перед введенням фуросеміду)

б ФЕNa (фракційна екскреція натрію) = [(концентрація Na в сечі × концентрацію креатиніну в сироватці)/(концентрація Na в сироватці × концентрацію креатиніну в сечі)] × 100 %