Таблиця 14.1-3. Вибрані диференційні ознаки гострого пошкодження нирок (ГПН) і хронічної ниркової недостатності (ХНН)

ГПН

ХНН

анамнез, що вказує на хронічне захворювання нирок

ні

так

розміри нирок

нормальні

малі

динаміка наростання креатинемії

висока

низька

морфологія крові

в нормі

анемія

фосфорно-кальцієвий обмін

порушення помірної або середньої інтенсивності (в залежності від етіології ГПН)

висока концентрація фосфатів і підвищення активності лужної фосфатази, радіологічні ознаки ниркової остеодистрофії і/або кальцифікації м'яких тканин

очне дно

в основному, без змін

часто є зміни, що характерні для цукрового діабету або хронічної артеріальної гіпертензії