Таблиця 14.3-1. Класифікація, причини та клінічна картина гломерулонефритів (ГН)

Первинний ГН

Причини вторинних ГН з ідентичною гістологічною картиною

Клінічна картина

проліферативний інтракапілярний (постінфекційний) ГН

інфекційний ендокардитa, інфекції передсердно-шлуночкового з'єднанняб (шунт нефрит)a 

нефритичний синдром (гострий ГН)

проліферативний екстракапілярний (з наявністю півмісяцiв) ГН:

1) первинний

2) накладається на інші первинні ГН (IgA нефропатія, мембрано-проліферативний ГН, мембранозний ГН)

системний васкуліт, хвороба Бехчета, СЧВ, рак, гепатит В або С, абсцеси внутрішніх органів, ЛЗ (алопуринол, рифампіцин, пеніциламін, гідралазин) 

нефритичний синдром із дуже швидко прогресуючою нирковою недостатністю (швидко прогресуючий ГН)

мезангіопроліферативний ГН

СЧВ

рецидивуюча або постійна гематурія з протеїнурією або без

IgA нефропатія

васкуліт асоційований з IgA (пурпура Шенлейна-Геноха) ВІЛ-інфекція

рецидивуюча гематурія з протеїнурією, прогресуюча ХХН

мембрано-проліферативний ГН 

 I типу

СЧВ, гепатит В або С, ідіопатична змішана кріоглобулінемія, ендокардит, абсцеси внутрішніх органів

в усіх типах:

нефротичний синдром, мікрогематурія з протеїнурією, прогресуюча ХХН

II типу

немає вторинних форм

III типу

як при I типі

мембранозний ГН

гепатит В та С, рак, СЧВ, ЛЗ (пеніциламін, солі золота)

нефротичний синдром, прогресуюча ХХН

субмікроскопічний ГН

лімфома Ходжкіна, неходжкінські лімфоми, НПЗП

нефротичний синдром

фокально-сегментарний гломерулосклероз

рефлюкс-нефропатія, значне ожиріння, агенезія нирки, ВІЛ-інфекція, героїнова нефропатія

нефротичний синдром, прогресуюча ХХН

фібрилярний та імунотактоїдний ГН

лімфопроліферативнi синдроми

нефротичний синдром, швидко прогресуюча ХХН

a На відміну від первинної форми ГН розвивається під час інфекції, а не після неї.

б сполучення бокового шлуночка мозку з передсердям проведене з метою лікування гідроцефалії

ХХН — хронічна хвороба нирок, СЧВ — системний червоний вовчак, ВГе — вірусні гепатити