Таблиця 16.1-3. Шкали оцінки активності РА

Шкала

Складові

Інтерпретація результату

DAS (Disease Activity Score)

[Індекс Активності Захворювання]

в клінічній практиці зазвичай використовують індекс DAS-28; результат розраховують за допомогою спеціального калькулятора, який враховує:

1) число припухлих суглобів

2) число болючих суглобів (враховують 28 суглобів: суглоби зап'ястя, п'ястно-фалангові, проксимальні міжфалангові, ліктьові, плечові та колінні)

3) ШОЕ або СРБ

4) загальну оцінку активності захворювання пацієнтом за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ, 0–100)

діапазон можливих величин 0–9,4

оцінка активності захворювання:

<2,6 балів — ремісія

≤3,2 — низька активність

>3,2 i ≤5,1 — середня активність

>5,1 — висока активність

оцінка відповіді на лікування:

– добра — зміна активності на ≥1,2 та низька активність

– середня — зміна на >0,6 і <1,2 і активність низька або середня або зміна на ≥1,2 і висока або середня активність

– відповіді немає — зміна на <0,6 або на <1,2 і висока активність

SDAI (Simplified Disease Activity Index)

[Спрощений Індекс Активності Захворювання]

враховує ті ж суглоби, що DAS-28, але не вимагає застосування калькулятора

величина SDAI = число болючих суглобів

+ число припухлих суглобів

+ загальна оцінка активності захворювання пацієнтом за шкалою ВАШ (0–10 см)

+ загальна оцінка активності захворювання лікарем за шкалою ВАШ (0–10 см)

+  рівень СРБ (0,1–10 мг/дл)

діапазон можливих величин 0,1–86

оцінка активності захворювання:

≤3,3 — ремісія

≤11 — низька активність

>11 і ≤26 — середня активність

>26 — висока активність

оцінка відповіді на лікування:

– значне покращення — зміна на >21

– середнє покращення — зміна на 10–21

– покращення немає — зміна на ≤9

CDAI (Clinical Disease Activity Index) [Клінічний Індекс Активності Захворювання]

ідентичний індексу SDAI, за винятком того, що не враховує СРБ

діапазон можливих величин 0,1–76

оцінка активності захворювання:

≤2,8 — ремісія

≤10 — низька активність

>10 і ≤22 — середня активність

>22 — висока активність

Критерії ремісії згідно ACR/EULAR (Clinical Disease Activity Index) [Клінічний Індекс Активності Захворювання]

відповідність усім нижче наведеним критеріям:

– число болючих суглобів ≤1 

– число припухлих суглобів ≤1 

– рівень СРБ (мг/дл) ≤1

– загальна оцінка активності захворювання пацієнтом за шкалою ВАШ (0–10) ≤1 або SDAI≤3,3

рекомендовані EULAR для оцінки результативності лікування у клінічній практиці