Таблиця 16.1-4. Класифікаційні критерії РА згідно ACR i EULAR 2010 р.

Оцінювана популяція (кого слід оцінювати на наявність РА?): пацієнти, в яких

1) наявний клінічно виражений синовіт щонайменше 1 суглобу (припухлість)

2) наявність синовіту неможливо краще пояснити іншим захворюваннямa.

Нижченаведені критерії стосуються пацієнтів, яких оцінюють вперше. Окрім цього, до групи хворих з РА необхідно віднести пацієнтів з типовими для РА ерозіями (узурами)б або з довготривалою хворобою (в т. ч. неактивною [при якій проводилось лікування або нелікованій]), які раніше відповідали нижчевказаним критеріям (про що свідчать дані з історії хвороби).

Класифікаційні критерії РА (слід додати число балів з кожної категорії [А–Г]; результат ≥6 балів = підтверджений діагноз РА)в

А. ураження суглобівг

1 великий суглобд

0 балів

2–10 великих суглобів

1 бал

1–3 малих суглобіве (ураження великих суглобів наявне або відсутнє)

2 бали

4–10 малих суглобів (ураження великих суглобів наявне або відсутнє)

3 бали

>10 суглобівє (в т. ч. щонайменше 1 малий суглоб)є

5 балів

Б. серологія (необхідним є результат ≥1 тесту)ж

РФ i АЦЦП негативні

0 балів

РФ або АЦЦП присутні в низькому титрі

2 бали

РФ або АЦЦП присутні у високому титрі

3 бали

В. показники гострої фази (необхідним є результат ≥1 тесту)

рівень СРБ в нормі і ШОЕ в нормі

0 балів

рівень СРБ підвищений або підвищення ШОЕ

1 бал

Г. тривалість симптомівз

<6 тижнів

0 балів

≥6 тижнів

1 бал

a Диференційна діагностика може включати такі хвороби, як системний червоний вовчак, псоріатичний артрит і подагра.

б Ерозії (визначені, як порушення цілісності кортикального шару кістки), виявлені при РГ кистей рук і стоп у ≥3 окремих суглобах із ниженаведених: проксимальних міжфалангових суглобах, п'ястно-фалангових, суглобах зап’ястя (рахуються як 1 суглоб) та плюснефалангових суглобах.

в Пацієнтів із результатом <6 балів не відносять до хворих із РА, але вони можуть відповідати критеріям в подальшому (не обов'язково одночасно), під час наступної оцінки.

г Під ураженням суглобу розуміють припухлість і болючість під час обстеження; їх можна підтвердити, виявляючи за допомогою візуалізаційних методів дослідження синовіт. Не підлягають оцінці дистальні міжфалангові суглоби, І зап'ястно-п'ястний і І плесно-фаланговий суглоби (їх ураження є типовим для деформуючого остеоартрозу).

д Суглоби: плечовий, ліктьовий, кульшовий, колінний, гомілковостопний.

е Суглоби: п'ястно-фалангові, проксимальні міжфалангові, II–V плесно-фалангові, міжфаланговий великого пальця руки і суглоби зап'ястя.

є Окрім ≥1 малого суглобу, можуть бути ураженими інші малі суглоби, великі суглоби або суглоби, яких не відносять до малих або великих (напр., висково-нижньощелепний, ключично-акроміальний, грудинно-ключичний і т. д.).

ж «Негативний» результат означає величини (виражені в міжнародних одиницях [МО]), що не перевищують верхню межу норми (ВМН) для визначеного тесту в даній лабораторії; «низький титр» = величини, які перевищують ВМН у ≤3 рази; «високий титр» = величини, які перевищують ВМН у >3 рази.

з Вказана пацієнтом тривалість суб'єктивних або об'єктивних симптомів синовіту (напр., біль, припухлість, підвищена чутливість) суглобів, клінічно уражених на момент оцінки пацієнта (незалежно від того, чи отримує лікування).

АЦЦП — антитіла до циклічних цитрулінованих пептидів, СРБ — C-реактивний білок, ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів, РФ — ревматоїдний фактор