Таблиця 3.21-1. Легеневі маніфестацїі системних захворювань сполучної тканиниа

Маніфестацїі

ССД

РА

СЧВ

СШ

ЗЗСТ

ПM/ДМ

неспецифічна інтерстиціальна пневмонія

+++

++

++

++

++

++

звичайна інтерстиціальна пневмонія (ЗІП)

+++

++

+

+

++

++

криптогенна організуюча пневмонія

+

++

+

+

 

++

лімфоцитарна інтерстиціальна пневмонія

 

+

+

+

 

 

гострий вовчаковий пневмоніт

 

 

+

 

 

 

гостра інтерстиціальна пневмонія

 

 

 

 

 

+

аспіраційна пневмонія

+

 

 

 

 

+

легеневі вузлики

 

+

 

 

 

 

облітеруючий бронхіоліт

 

+

 

+

 

+

фолікулярний бронхіоліт

 

+

 

+

 

 

інші форми бронхіолітів

 

 

 

+

 

 

бронхоектази

 

++

 

+

 

 

ксеротрахея

 

 

 

+

 

 

васкуліти

 

+

+

 

 

+

легенева гіпертензія

+

 

+

 

+

 

антифосфоліпідний синдром

 

 

+

 

 

 

дифузна альвеолярна кровотеча

 

 

+

 

 

+

ураження плеври

 

+++

+++

 

++

 

екзогенна рестрикція

+

 

 

 

 

 

слабкість дихальних м'язів

 

 

 

 

 

+

синдром «зморщеної легені»

 

 

+

 

 

 

а Пропущено васкуліти, не пов'язані з системними захворюваннями, наведеними в таблиці.

ЗЗСТ — змішане захворювання сполучної тканини, ПM/ДМ — поліміозит і дерматоміозит, РА — ревматоїдний артрит, СЧВ — системний червоний вовчак, СШ — синдром Шегрена, ССД — системна склеродермія