Таблиця 18.9-5. Так званий пакет завдань на основі Surviving Sepsis Campaign 2012

Впродовж 1 годиниа:

1) визначте концентрацію лактату в кровіб

2) проведіть забір крові на посіви (перед призначенням антибіотикотерапії)

3) застосуйте антибіотики широкого спектру дії

4) розпочніть швидку інфузію 30 мл/кгв розчину кристалоїдів, якщо виступає гіпотензія або концентрація лактатів у крові складає ≥4 ммоль/л (36 мг/дл)

5) при гіпотонії, що не реагує на інтенсивну початкову інфузійну терапію — призначте судинозвужуючі ЛЗ, щоб утримувати середній артеріальний тиск (САТ) ≥65 мм рт. ст.

a Точкою відліку вважається момент проведення оцінки клінічного стану пацієнта у відділенні невідкладної допомоги, або виявлення симптомів які вказують на сепсис (раніше: важкий сепсис) в медичній документації (напр., в карті спостереження) з іншого місця де опікувались пацієнтом.

б Протягом 2–4 год повторно визначте концентрацію лактату, якщо початково становила >2 ммоль/л; метою лікування є нормалізація.

в Приведений об'єм перелийте протягом 1–3 год.

На підставі оновлення впровадженого в 2018 р.: Levy M.M., Evans L.E., Rhodes A.: The Surviving Sepsis Campaign bundle: 2018 update, Intensive Care Med., 2018: https://doi.org/10.1007/s00134‑018‑5085‑0; Crit. Care Med., 2018; 46: 998–1000. http://www.survivingsepsis.org/Bundles/Pages/default.aspx