Таблиця 2.13-2. Емпірична антибіотикотерапія інфекційного ендокардиту, викликаного іншими, ніж стрептококи та стафілококи, збудниками

ентерококи

амоксицилін (або ампіцилін) 200 мг/кг/добу в/в, розділених на 4–6 прийомів, протягом 4–6 тиж.а + гентаміцинб 3 мг/кг/добy в/в або в/м в 1 прийом, протягом 2–6 тиж.

або

– ампіцилін 200 мг/кг/добу в/в, розділених на 4–6 прийомів, впродовж 6 тиж. + цефтріаксон 4 г/добу в/в або в/м, розділених на 2 прийоми, впродовж 6 тиж.в  

або

ванкоміцин 30 мг/кг/добу, розділених на 2 прийоми, протягом 6 тиж. + гентаміцинб 3 мг/кг/добу в/в в 1 прийом протягом 6 тиж.

штами, резистентні до β-лактамних антибіотиків

– резистентність, викликана продукцією β-лактамази — застосуйте ампіцилін із сульбактамом або амоксицилін з клавулановою кислотою

– резистентність, викликана пеніцилін-зв’язуючими білками — застосуйте схему з ванкоміцином

штами з полірезістентністю до антибіотиків (аміноглікозидів, β-лактамних антибіотиків і ванкоміцину)г

– даптоміцин 10 мг/кг/добу + ампіцилін 200 мг/кг/добу в/в, розділених на 4–6 прийомів, впродовж ≥8 тиж. або

– лінезолід 600 мг в/в або п/о 2 × на день ≥8 тиж., або 

– хінупристин з дальфопристином 7,5 мг/кг 3 × на день впродовж ≥8 тиж.

группа HACEK

цефалоспорин ІІІ генерації (напр. цефтріаксон 2 г/добу протягом 4 тиж. при ІЕНК та протягом 6 тиж. при ІЕПК); якщо не утворюють β-лактамазу — ампіцилін 12 г/добу в/в, розділених на 4 або 6 прийомів, та гентаміцин 3 мг/кг/добу, розділених на 2–3 прийоми впродовж 4–6 тиж.

рід Brucella

доксициклін 200 мг/добу + котрімоксазол 960 мг 2 × на день + рифампіцин 300–600 мг/добу протягом ≥3–6 міс. п/о; протягом перших кількох тиж. можна додати стрептоміцин 15 мг/кг/добу, розділених на 2 прийоми

Coxiella burnetii

доксициклін 200 мг/добу + гідроксихлорохін 200–600 мг/добу п/о (вказаній комбінації надається перевага у порівнянні з монотерапією доксицикліном) протягом >18 міс. або доксициклін 200 мг/добу + хінолон (офлоксацин 400 мг/добу) п/о протягом >18 міс.

рід Bartonella

доксициклін 100 мг п/о 2 × на день протягом 4 тиж. + гентаміцин 3 мг/кг/добу в/в протягом 2 тиж.

рід Legionella

левофлоксацин 500 мг в/в або п/о 2 × на день впродовж ≥6 тиж. + кларитроміцин 500 мг 2 × на день в/в впродовж 2 тиж, у подальшому п/о впродовж 4 тиж. + рифампіцин 300–1200 мг/добу протягом 6 тиж.

рід Mycoplasma

левофлоксацин 500 мг в/в або п/о 2 × на день протягом ≥6 міс.

Tropheryma whipplei

доксициклін 200 мг/добу + гідроксихлорохінг 200–600 мг/добу п/о (вказаній комбінації надається перевага у порівнянні з монотерапією доксицикліном) впродовж ≥18 міс.

а Лікування протягом 6 тиж. рекомендується хворим з суб’єктивними симптомами, що тривають >3 міс., та хворим з протезованим клапаном.

б Раз на тиждень необхідно моніторувати функцію нирок і концентрацію гентаміцину в сироватці, яка повинна становити <1 мг/л перед введенням наступної дози, та 10–12 мг/л, через годину після в/в введення.

в Цю схему рекомендують у разі інфекції, викликаної Enterococcus faecalis. Являється лікуванням вибору у разі інфекції, викликаної штамом E. faecalis, резистентним до аміноглікозидів. Неефективний при інфекції, спричиненій E. faecium.

г необхідна співпраця з лікарем-інфекціоністом

ІЕНК — інфекційний ендокардит нативного клапана, ІЕПК — інфекційний ендокардит протезованого клапана

на підставі рекомендацій ESC 2015