Таблиця 2.20-1. Визначення та класифікація артеріального тиску (мм рт. ст.)a

Категорія

Систолічний

 

Діастолічний

оптимальний АТ

<120

та

<80

нормальний АТ

120–129

та/або

80–84

високий нормальний АТ

130–139

та/або

85–89

артеріальна гіпертензія 1 ступеня

140–159

та/або

90–99

артеріальна гіпертензія 2 ступеня

160–179

та/або

100–109

артеріальна гіпертензія 3 ступеня

≥180

та/або

≥110

ізольована систолічна артеріальна гіпертензія

≥140

та

<90

a на підставі офісного вимірювання АТ

Якщо рівні систолічного і діастолічного АТ належать до різних категорій, необхідно врахувати вищу категорію.

Ізольовану систолічну АГ також класифікуйте згідно ступенів (1, 2 та 3), в залежності від рівня систолічного АТ.

на основі клінічних настанов ESC і ESH 2018 та PTNT 2019