Таблиця 2.20-5. Класифікація сумарного серцево-судинного ризику і показання до зміни стилю життя та гіпотензивної терапії

 

Артеріальний тиск (мм рт. ст.)

високий нормальний 

САТ 130–139 або ДАТ 85–89

АГ 1-го ступеня

САТ 140–159 або ДАТ 90–99

АГ 2-го ступеняа

САТ 160–179 або ДАТ 100–109

АГ 3-го ступеняа

САТ ≥180 або ДАТ ≥110

без інших факторів ризику

низький ризик

зміна стилю життя без фармакотерапії

низький ризик

зміна стилю життя протягом 3-6 міс.

у подальшому фармакотерапія

помірний ризик

зміна стилю життя 

негайна фармакотерапія

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

1–2 фактори ризику

низький ризик

зміна стилю життя

без фармакотерапії

помірний ризик

зміна стилю життя протягом 3-6 міс.

у подальшому фармакотерапія

помірний або високий ризик

зміна стилю життя

негайна у подальшому фармакотерапія

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

≥3 фактори ризику

низький або помірний ризик

зміна стилю життя

без фармакотерапії

помірний або високий ризик

зміна стилю життя протягом 3-6 міс.б

у подальшому фармакотерапія

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

органні ураження, 3 категорія ХХН або цукровий діабет без органних уражень

помірний або високий ризик

зміна стилю життя

без фармакотерапії

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

високий або дуже високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

симптомне ССЗ, ≥4 категорія ХХН або цукровий діабет з органними ураженнями/факторами ризику

дуже високий ризик

зміна стилю життя

можна розглянути фармакотерапіюв

дуже високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапіяг

дуже високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

дуже високий ризик

зміна стилю життя

негайна фармакотерапія

Фактори, що впливають на ризик: чоловіча стать, вік, тютюнопаління (у даний момент або в анамнезі), рівень загального холестерину i ХС ЛПВЩ, рівень сечової кислоти, цукровий діабет, надмірна вага або ожиріння, передчасне ССЗ в сімейному анамнезі (у віці <55 р. у чоловіків, <65 р. у жінок), артеріальна гіпертензія з раннім початком в сімейному анамнезі (включно з батьками), рання менопауза, сидячий спосіб життя, психосоціальні та соціально-економічні фактори, частота серцевих скорочень у спокої >80/хв.

Безсимптомні органні ушкодження: ригідність артерій (пульсовий тиск у пацієнтів літнього віку ≥60 мм рт. ст.; швидкість пульсової хвилі між сонною та стегновою артеріями >10 м/с); електрокардіографічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (індекс Соколова-Лайона> 35 мм або R у aVL ≥11 мм; добуток Корнелла >2440 мм × мс; індекс Корнелла [R у aVL + S у V3] >28 мм у чоловіків або >20 мм у жінок); ехокардіографічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (індекс маси лівого шлуночка [в перерахунку на зріст]: чоловіки >50 г/м2,7, жінки >47 г/м2,7; перерахунок на площу поверхні тіла можна використовувати у осіб з належною масою тіла; маса лівого шлуночка/поверхня тіла [г/м²] >115 [чоловіки] та >95 [жінки]); альбумінурія (30–300 мг/24 год) або підвищення співвідношення альбуміну до креатиніну (30–300 мг/г; [3,4–34 мг/ммоль]), найкраще в ранковій порції сечі; ХХН середнього ступеня тяжкості (рШКФ 30–59 мл/хв/1,73 м²) або тяжка ХХН (рШКФ <30 мл/хв/1,73 м²); кісточково-плечовий індекс (КПІ) <0,9; запущена ретинопатія (крововилив або ексудація, набряк диска зорового нерва).

Діагностоване ССЗ: цереброваскулярне захворювання — ішемічний інсульт, крововилив в головний мозок, транзиторна ішемічна атака (ТІА), коронарна хвороба — інфаркт міокарда, стенокардія, стан після коронарної реваскуляризації; атеросклеротична бляшка, виявлена ​​візуалізаційними методами; серцева недостатність (зокрема зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка), хвороба периферичних артерій нижніх кінцівок, фібриляція передсердь

Примітка: величина ризику, що виникає через наявність факторів ризику, наведена, як приклад, для чоловіка середнього віку; ризик слід оцінювати за шкалою SCORE.

a Метою медикаментозного лікування є досягнення контролю тиску протягом 3-х місяців.

б з помірним ризиком

в особливо при коронарній хворобі

г Не стосується хворих віком >80 р. у задовільній формі.

АТ — артеріальний тиск, ДАТ — діастолічний артеріальний тиск, Ж — жінки, рШКФ — розрахована швидкість клубочкової фільтрації, САТ — систолічний артеріальний тиск , ССЗ — сецево-судинне захворювання, ТКІМ — товщина комплексу інтима-медіа, ХХН — хронічна хвороба нирок, Ч — чоловіки

відповідно до рекомендацій ESC i ESH 2018, змодифіковано