Таблиця 2.20-6. Порогові (що визначають початок лікування) і цільові значення артеріального тиску в клінічних вимірюваннях

Вік

Популяція хворих на АГ

АГ

АГ + ЦД

АГ + ХХН

АГ + КХ

АГ + перенесений інсульт/ТІА

18–65 років

П: ≥140

Ц: 130 або меншеб (але не <120)

П: ≥140

Ц: 130 або меншеб (але не <120)

П: ≥140

Ц: 130–139б

П: ≥140a

Ц: 130 або меншеб (але не <120)

П: ≥140a

Ц: 130 або меншеб (але не <120)

65–79 роківв

П: ≥140

Ц: 130–139б

П: ≥140

Ц: 130–139б

П: ≥140

Ц: 130–139б

П: ≥140a

Ц: 130–139б

П: ≥140a

Ц: 130–139б

≥80 роківв

П: ≥160

Ц: 130–139б

П: ≥160

Ц: 130–139б

П: ≥160

Ц: 130–139б

П: ≥160

Ц: 130–139б

П: ≥160

Ц: 130–139б

П — порогове значення САТ, вирішальне для початку лікування (мм рт. ст.), Ц — цільове значення САТ (мм рт. ст.), П — порогове значення САТ, вирішальне для початку лікування (мм рт. ст.)

Примітка: незалежно від віку та супутніх захворювань, порогове значення ДАТ для початку лікування становить 90 мм рт. ст., а цільове значення — 70–79 мм рт. ст.

a Можете розглянути доцільність лікування у таких пацієнтів (з дуже високим ризиком) ще на етапі високого нормального САТ (тобто 130–139 мм рт. ст.).

б якщо добре переноситься

в Порогові та цілові значення можуть відрізнятися для пацієнтів з синдромом старечої астенії та осіб, які втратили здатність до самообслуговування.

КХ — коронарна хвороба, АГ — артеріальна гіпертензія, ДАТ — діастолічний артеріальний тиск, АГ — артеріальна гіпертензія, КХ — коронарна хвороба, ХХН — хронічна хвороба нирок, САТ — систолічний артеріальний тиск, ТІА — транзиторна ішемічна атака, ХХН — хронічна хвороба нирок, ЦД – цукровий діабет.

на основі клінічних настанов ESC та ESH 2018, змодифіковано