Таблиця 20-6. Особливі показання та протипоказання до застосування основних груп гіпотензивних ЛЗ (відповідно до  рекомендацій ESH і ESC, 2013, змодифіковано)

Група лікарських засобів

Особливі показання

Протипоказання

діуретики

тіазидні та тіазидоподібні

ізольована систолічна гіпертензія (в осіб похилого віку), серцева недостатність, АГ в осіб чорної раси

подагра, метаболічний синдромa, ПТГa, вагітністьa, гіперкальцієміяa, гіпокалієміяa, гіпонатрієміяа

антагоністи альдостерону

серцева недостатність, перенесений інфаркт міокарда, профілактика фібриляції передсердь (зважте доцільність)

ниркова недостатність, гіперкаліємія, вагітність

β-блокатори

стенокардія, перенесений інфаркт міокарда, серцева недостатність, аневризма аорти, вагітність, профілактика фібриляції передсердь (зважте доцільність), контроль частоти ритму шлуночків при фібриляції передсердь

бронхіальна астма, АВ-блокада ІІ/ІІІ°, захворювання периферичних артерійa, метаболічний синдромa, ПТГa, ХОЗЛa (за винятком β-блокаторів з судинорозширюючою дією)а, спортсмени і фізично активні хворіа

блокатори кальцієвих каналів

похідні дигідропіридину

гіпертрофія лівого шлуночка, асимптомний атеросклероз, стенокардія, захворювання периферичних артерій, ізольована систолічна гіпертензія (в осіб похилого віку), метаболічний синдром, вагітність, АГ в осіб чорної раси

тахіаритміїa, серцева недостатністьa

верапаміл і дилтіазем

контроль частоти ритму шлуночків при фібриляції передсердь, гіпертрофія лівого шлуночка, асимптомний атеросклероз, стенокардія, захворювання периферичних артерій, ізольована систолічна гіпертензія (в осіб похилого віку), метаболічний синдром, вагітність, АГ в осіб чорної раси

АВ-блокада ІІ/ІІІ°, тяжка дисфункція лівого шлуночка, серцева недостатність, брадикардія

ІАПФ

гіпертрофія лівого шлуночка, асимптомний атеросклероз, мікроальбумінурія, порушення функції нирок, перенесений інфаркт міокарда, серцева недостатність, профілактика фібриляції передсердь (зважте доцільність), термінальна стадія ниркової недостатності/протеїнурія, захворювання периферичних артерій, метаболічний синдром, цукровий діабет

вагітність, ангіоневротичний набряк, гіперкаліємія, двобічний стеноз ниркової артерії, стеноз ниркової артерії єдиної нирки, стеноз артерії трансплантованої нирки, жінки репродуктивного вікуа

блокатори рецептора ангіотензину (БРА)

гіпертрофія лівого шлуночка, мікроальбумінурія, порушення функції нирок, перенесений інфаркт міокарда, серцева недостатність, профілактика фібриляції передсердь (зважте доцільність), термінальна стадія ниркової недостатності/протеїнурія, метаболічний синдром, цукровий діабет

вагітність, гіперкаліємія, двобічний стеноз ниркової артерії, стеноз ниркової артерії єдиної нирки, стеноз артерії трансплантованої нирки, жінки репродуктивного вікуа

a відносні протипоказання; ПТГ — порушена толерантність до глюкози