Таблиця 2.34-2. Принципи відміни нових пероральних антикоагулянтів перед плановими хірургічними втручаннямиa

Кліренс креатиніну (мл/хв)

Ривароксабан

Апіксабан

Дабігатран

ризик кровотечі

низький

високий

низький

високий

низький

високий

≥80

≥24 год

≥48 год

≥24 год

≥48 год

≥24 год

≥48 год

50–80

≥24 год

≥48 год

≥24 год

≥48 год

≥36 год

≥72 год

30–50

≥24 год

≥48 год

≥24 год

≥48 год

≥48 год

≥96 год

15–30

≥36 год

≥48 год

≥36 год

≥48 год

не застосовувати

не застосовувати

<15

немає офіційних показань до застосування

a час прийому останньої дози ЛЗ перед операцією

на основі: Europace, 2015; 17: 1467–1507