Таблиця 2.34-6. Тактика дій у ситуації, коли значення МНВ є занадто високими

Клінічна ситуація

Тактика

4,5 <МНВ <10,0 без кровотечі

1) відмініть терапію АВК, доки МНВ не досягне 2,0–3,0а

2) не призначайте рутинно вітамін К1

серйозна кровотеча, що пов’язана з АВК

1) призупиніть лікування АВК

2) негайно нейтралізуйте антикоагулянтний ефект, краще за допомогою введення кКПКа, ніж за допомогою введення свіжозамороженої плазмиб

3) при кровотечі, загрозливій для життя, введіть рекомбінантний фактор VIIa, якщо недоступні інші, більш ефективні засоби

4) додатково призначте 5–10 мг вітаміну К1 у повільній в/в інфузії.

а При МНВ >6 введення концентрату факторів протромбіну у дозі 50 МО/кг м. т. зазвичай нормалізує МНВ впродовж 10–15 хв після введення; таке лікування є необхідним особливо у разі внутрішньочерепних крововиливів або інших загрозливих для життя кровотеч.

б Не визначено оптимальної дози свіжозамороженої плазми, переважно проводять трансфузію 10–15 мл/кг м. т. (1 ОД це ≈200 мл). Нормалізація МНВ триває значно довше, ніж після застосування КПК.

АВК — антагоніст вітаміну К (аценокумарол, варфарин), КПК — концентрат факторів протромбінового комплексу, ЛЗ — лікарський засіб

на підставі клінічних настанов ACCP і польських (2012), а також клінічних настанов ASH (2018)