Таблиця 2.34-6. Тактика дій у ситуації, коли значення МНВ є занадто високимиa

Клінічна ситуація

Тактика

4,5 <МНВ <6 без кровотечі

1) відмініть терапію АВК, доки МНВ не досягне 2,0–3,0а

2) не призначайте рутинно вітамін К1

МНВ 6–10

без кровотечі

1) призупиніть лікування АВК до часу досягнення МНВ 2–3

2) можете призначити п/об 2,5–5 мг вітаміну К1в

МНВ >10 без кровотечі

1) призупиніть лікування АВК

2) призначте п/об 2,5–5 мг вітаміну К1

серйозна кровотеча, що пов’язана з АВК

1) призупиніть лікування АВК

2) негайно нейтралізуйте антикоагулянтний ефект, краще за допомогою введення концентрату факторів протромбінового комплексу (КПК)г, ніж за допомогою введення свіжозамороженої плазмид

3) при кровотечі, загрозливій для життя, введіть рекомбінантний фактор VIIa, якщо недоступні інші, більш ефективні засоби

4) додатково призначте 5–10 мг вітаміну К1 у повільній в/в інфузії.

а Зазвичай достатньо відмінити лікування на 1–2 дні.

б Застосування високої дози вітаміну К1 може спричинити резистентність до АВК, яка триватиме ≈7 днів.

в Ряд експертів (у т. ч. ACCP) не рекомендує рутинного застосування вітаміну K1.

г При МНВ >6 введення концентрату факторів протромбіну у дозі 50 МО/кг м. т. зазвичай нормалізує МНВ впродовж 10–15 хв після введення; таке лікування є необхідним особливо у разі внутрішньочерепних крововиливів або інших загрозливих для життя кровотеч.

д Не визначено оптимальної дози свіжозамороженої плазми, переважно проводять трансфузію 10–15 мл/кг м. т. (1 ОД це ≈200 мл). Нормалізація МНВ триває значно довше, ніж після застосування КПК.

АВК — антагоніст вітаміну К (аценокумарол, варфарин), ЛЗ — лікарський засіб

на підставі рекомендацій ACCP