Таблиця 2.34-7. Стратифікація ризику венозних або артеріальних тромбоемболічних ускладнень у хворих, які тривало отримують АВК

Показання до лікування АВК

Ймовірний ризик тромбоемболічного епізоду

малий

середній

високий

механічний клапан серця

двостулковий механічний протез аортального клапана без додаткових факторів ризику інсульту

двостулковий механічний протез аортального клапана і 1 з наступних факторів ризику: фібриляція передсердь, перенесений інсульт або ТІА, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, застійна серцева недостатність, вік >75-ти років

– механічний протез мітрального клапана

– механічний протез аортального клапана старого типу (кульковий, поворотно-дисковий)

– інсульт або ТІА впродовж останніх 6-ти міс.

фібриляція передсердь

1–4 бали за шкалою CHA2DS2–VASca , без перенесеного інсульту, ТІА або епізоду периферичної емболії

5–6 балів за шкалою CHA2DS2–VASca або раніше перенесений інсульт, ТІА чи епізод периферичної емболії >3-х міс.

– 7–9 балів за шкалою CHA2DS2–VASca;

– перенесений впродовж останніх 3-х міс. інсульт, ТІА чи епізод периферичної емболії

– ревматична вада серця

ВТЕ

перенесений один епізод ВТЕ >12-ти міс. тому, у даний час без інших факторів ризику ВТЕ

– епізод ВТЕ впродовж останніх 3–12 міс., або рецидивуюча ВТЕ

– більш доброякісні форми тромбофілії (напр., гетерозигота мутації G20210A гену протромбіну або фактора V Лейдена)

– епізод ВТЕ впродовж останніх 3-х міс.

– тяжка тромбофілія (напр., дефіцит антитромбіну, протеїну C або протеїну S, антифосфоліпідний синдром або співіснування кількох порушень)

– злоякісне новоутворення (лікування впродовж останніх 6-ти міс., або на етапі паліативного лікування) 

a критерії табл. 2.6-7

ВТЕ — венозна тромбоемболія, TIA — транзиторна ішемічна атака