Таблиця 2.4-1. Стратегії втручання, залежно від загального серцево-судинного ризику і рівня холестерину ЛПНЩ у сироватці у хворого, який не отримує гіполіпідемічну терапію

Ризик смерті за SCORE (%)

Рівень холестерину ЛПНЩ

<1,4 ммоль/л
(<55 мг/дл)

від 1,4 до <1,8 ммоль/л

(від 55 до <70 мг/дл)

від 1,8 до <2,6 ммоль/л

(від 70 до <100 мг/дл)

від 2,6 до <3,0 ммоль/л

(від 100 до <116 мг/дл)

 від 3,0 до <4,9 ммоль/л

(від 116 до <190 мг/дл)

≥4,9 ммоль/л

(≥190 мг/дл)

<1

 

 

 

від 1 до <5a

 

 

 

від 5 до <10б

 

≥10в

 

 

 

дуже високийг

 

 

 зміна способу життя

 зміна способу життя, у випадку, коли не досягнуто контролю — зважити фармакотерапію

 зміна способу життя і одночасно фармакотерапія

a або помірний ризик табл. 2.3-1; б або високий ризиктабл. 2.3-1в або дуже високий ризик табл. 2.3-1 за рахунок факторів ризику (→табл. 2.3-1) г дуже високий ризик смерті або вторинна профілактика

Згідно з клінічними настановами ESC і EAS 2019, модифіковано