Таблиця 2.4-2. Вибрані гіполіпемізуючі ЛЗ

ЛЗ

Дозуванняа

статини

аторвастатин

10–80 мг 1 × на день

розувастатин

5–40 мг 1 × на день

флувастатин

20–80 мг 1 × на день

ловастатин

20–80 мг 1 × на день

пітавастатин

1–4 мг 1 × на день

симвастатин

5–40 мг 1 × на день

правастатин

10–40 мг 1 × на день

інгібітори всмоктування холестерину

 

езетиміб

10 мг 1 × на день

фібрати

фенофібрат

немікронізована форма

початково 100 мг 3 × на день,
підтримуюча доза 200 мг/добу

мікронізована форма

145, 160, 200, 215 або 267 мг 1 × на день

ципрофібрат

100 мг 1 × на день

іонообмінні смоли

колесевелам

при монотерапії 1,875 г (3 таблетки) 2 × на день або 3,75 г 1 × на день (макс. 4,375 г/добу); при комбінованій терапії 2,5–3,75 г/добу (макс. 3,75 г/добу)

холестирамін

спочатку 4 г 1–2 × на день, у подальшому поступово збільшуйте дозу на 4 г/добу (макс. 24 г/добу, розділених на кілька прийомів)

інгібітори PCSK9

еволокумаб

140 мг п/ш 2 × на міс.

алірокумаб

150 мг п/ш 2 ×/міс. або 300 мг п/ш 1 × на міс.

інклісіран

300 мг п/ш, 2-га доза через 3 міс. після 1-ї дози, а потім кожні 6 міс.

інші

бемпедоєва кислота

180 мг 1 × на день

ломітапід

5–60 мг 1 × на день

комбіновані препарати

аторвастатин + амлодипін

10/5, 10/10, 20/5 або 20/10 мг 1 × на день

аторвастатин + периндоприл

10/5, 10/10, 20/5, 20/10, 40/5, 40/10 мг 1 × на день

аторвастатин + периндоприл + амлодипін

10/5/5, 20/5/5, 20/10/5, 20/10/10 або 40/10/10 мг 1 × на день

аторвастатин + езетиміб

40/10 або 80/10 мг 1 × на день

10/10, 20/10 або 40/10 мг 1 × на день

10/10, 20/10, 40/10 або 80/10 мг 1 × на день

розувастатин + амлодипін

10/5, 20/5, 10/10 або 20/10 мг 1 × на день

розувастатинвалсартан

10/80, 10/160, 20/80 або 20/160  мг 1 × на день

розувастатин + езетиміб

10/10, 20/10 мг 1 × на день

5/10, 10/10, 20/10, 40/10 мг 1 × на день

5/10, 10/10, 20/10 мг 1 × на день

розувастатинпериндоприл + індапамід

10/4/1,25, 10/8/2,5, 20/4/1,25, 20/8/2,5 мг 1 × на день

а п/о, якщо не вказано інше

Примітка: послідовність перерахованих ЛЗ обумовлена частотою їх застосування.

PCSK9 — пропротеїнова конвертаза субтилізин/кексину 9 типу