Таблиця 2.6-4. Ведення пацієнтів із електричним штормом або повторними втручаннями ІКД через поліморфну ​​ШТ

Етіологія тахікардії

Метод лікування

синдром Бругада, синдром ранньої реполяризації

розглянути: ізопреналін, хінідин, черезшкірну абляцію

вроджений синдром подовженого інтервалу QT, катехоламінозалежна поліморфна ШТ

1) рекомендовано: β-блокатор, стимуляція, магній і калій в/в

2) розглянути: антиаритмічні ЛЗ в залежності від етіології тахікардії, вегетативну модуляцію

ідіопатична ШТ

розглянути: ізопреналін, хінідин, верапаміл, черезшкірну абляцію

набутий синдром подовженого інтервалу QT

рекомендовано: елімінація ініціюючого фактора, магній і калій в/в, ізопреналін, стимуляція

аритмія, спричинена мономорфними ШЕ

1) розглянути черезшкірну абляцію

2) можете розглянути хінідин

зовнішні фактори

лікувати причину, що викликає ШТ

STEMI

1) рекомендовано: β-блокатор в/в, подальша реваскуляризація (за показаннями), калій і магній в/в, седація

2) якщо поліморфна ШТ продовжує рецидивувати: розгляньте застосування аміодарону в/в, можете розглянути застосування лідокаїну в/ва

рецидивна аритмія

1) розгляньте глибоку седацію/інтубацію

2) можете розглянути доцільність механічної підтримки кровообігу

Примітка: наведені принципи лікування стосуються пацієнтів зі стабільним гемодинамічним статусом.

a Якщо, незважаючи на вищезазначені втручання, шлуночкові аритмії продовжують рецидивувати, розгляньте черезшкірну абляцію (якщо морфологічно схожі ШЕ викликають рецидивну поліморфну ​​шлуночкову аритмію) і overdrive стимуляцію. Крім того, ви можете розглянути вегетативну модуляцію (тобто блокаду зірчастих гангліїв, торакальну епідуральну анальгезію або лівосторонню симпатичну денервацію серця) і механічну підтримку кровообігу.

STEMI — інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, IКД — імплантований кардіовертер-дефібрилятор, ЛЗ — лікарський(і) засіб(оби), ШЕ — шлуночкова екстрасистолія, ШТ — шлуночкова тахікардія

на основі клінічних настанов ESC (2022)