Таблиця 2.8-3. Антитромботична терапія у хворих з протезованими клапанами

Показання

ЛЗ

Тривалість лікування

хворий після імплантації механічного клапана

призначте АВКа

пожиттєво

як вище + коронарна хвороба

1) призначте АВКа та

2) можете розглянути низькі дози АСК в деяких хворих з низьким ризиком кровотечі

1) пожиттєво

2) довгостроково

хворий після імплантації біопротеза мітрального або трикуспідального клапана без інших показань для оральної антикоагуляціїб

розглянути ОА

3 міс.

хворий після імплантації біопротеза аортального клапана без інших показань для оральної антикоагуляціїб

розглянути 1 антитромбоцитарний ЛЗ або ОА

3 міс.

хворий після ТІАК без інших показань для оральної антикоагуляціїб

призначте 1 антитромбоцитарний ЛЗ

довгостроково

a Якщо терапію АВК необхідно припинити через заплановану інвазивну процедуру, максимально скоротіть час нетерапевтичних значень МНВ; призначте бриджинг-терапію нефракціонованим або низькомолекулярним гепарином (за винятком малих процедур).

б Якщо оральна антикоагуляція застосовується за іншими показаннями, використовуйте ОА довгостроково.

АВК — антагоніст вітаміну K, AСК — ацетилсаліцилова кислота, ЛЗ — лікарський(і) засіб(оби), ТІАК — транскатетерна імплантація аортального клапана

на основі клінічних настанов ESC 2021, змодифіковано