Таблиця 25.1-3. Фізіологічні порушення серцевого ритму у здорових осіб під час холтерівського моніторингу

Порушення ритму

Вік обстежуваних осіб

16–30

років

3140

років

41–60

років

>60

років

синусова брадикардія 40–60/хв

       

синусова брадикардія 30−40/хвa

       

АВ-блокада I°a

       

АВ-блокада II° з періодикою Венкебахаa

       

паузи R–R <2 с

       

паузи R–R 2–3 сa

       

спорадичні ШЕ (<50/24 год)

       

часті ШЕ (100–1000/24 год)

       

парні ШЕ

       

спорадичні НШЕ (50–100/24 год)

       

часті НШЕ (100–100/24 год)

       

a під час сну, у нічні години

Зафарбовані поля вказують вікову групу, для якої дана аритмія може бути нормою при інтерпретації холтерівського моніторингу.

ШЕ — шлуночкові екстрасистоли, НШЕ — надшлуночкові екстрасистоли