Таблиця 3.13-1. Застосування визначення прокальцитоніну (ПКТ) при прийнятті рішення щодо антибіотикотерапії при негоспітальній пневмоніїa

Концентрація ПКТ (мкг/л)

Ймовірність бактеріального інфікування

Антибіотикотерапія

Додаткові дії

<0,1

дуже низька

ніб

розгляньте повторне визначення ПКТ через 6–24 год, і тоді прийміть рішення стосовно лікування

0,1–0,25

низька

0,25–0,5

висока

такв

лікування, відповідно до перебігу захворювання, розгляньте повторне визначення ПКТ на 2–3-й, 4–5-й і 6–8-й та, можливо, 10-й день лікування

>0,5

дуже висока

a Частина авторів пропонує використовувати 2 порогові значення (cut-off): 0,25 мкг/л у пацієнтів з легкими або середньої тяжкості інфекціями у відділеннях нехірургічного профілю (використовуйте шкали qSOFA, MEDS, NEWS) та 0,5 мкг/л для хворих, які потребують лікування у ВІТ. У клінічних настановах ATS/IDSA (2019) у випадку хворих із клінічною підозрою та радіологічним підтвердженням НП рекомендується починати емпіричну антибіотикотерапію незалежно від стартового рівня ПКТ.

б Розгляньте призначення антибіотикотерапії, незважаючи на низьку концентрацію ПКТ, у разі безпосередньої загрози життю, дихальної і/або серцево-судинної недостатності, потреби лікування у ВІТ, симптомів емпієми плеври та позитивних результатів мікробіологічних досліджень (напр., тесту на виявлення антигену стрептокока або Legionella).

в Рішення про припинення антибіотикотерапії у пацієнтів, котрі лікуються у звичайному відділенні лікарні, приймайте, коли концентрація ПКТ знизиться до <0,25 мкг/л (у ВІТ <0,5 мкг/л). Якщо максимальна концентрація ПКТ була дуже високою, рішення про припинення лікування продумайте тоді, коли концентрація ПКТ зменшиться на 80–90 %. Збереження високої концентрації ПКТ вказує на неефективність лікування.

на основі: Clin. Chest Med., 2011; 32: 417–430, модифікованих