Таблиця 3.16-1. Класифікація TNM (8-ме видання з 2017 р.) при недрібноклітинному раку легені

первинна пухлина (T)

Tx

пухлина, діагностована на підставі виявлення злоякісних клітин у бронхіальних змивах, але не підтверджена радіологічно або при бронхоскопії

T0

немає ознак первинної пухлини

Tis

передінвазивний рак (in situ)

T1

пухлина з найбільшим розміром ≤3 см, що оточена легеневою паренхімою або вісцеральною плеврою, при бронхоскопії не інфільтрує головні бронхиа

T1(mi)

мінімально інвазивна аденокарциномаб

T1a

пухлина з максимальним розміром ≤1 смa

T1b

пухлина з максимальним розміром >1 см, однак ≤2 смa

T1c

пухлина з максимальним розміром >2 cm, однак ≤3 смa

T2

пухлина з найбільшим розміром >3 см, але ≤5 см або з ≥1 з таких ознак:

– інфільтрує головний бронх, але не досягає біфуркації трахеї

– інфільтрує вісцеральної плеври

– пухлина, яка спричинила ателектаз або обструкційну пневмонію, яка сягає ділянки кореня, охоплює частину легені або цілу легеню

T2a

пухлина з максимальним розміром >3 см, однак ≤4 см

T2b

пухлина з максимальним розміром >4 см, однак ≤5 см

T3

пухлина з максимальним розміром >5 см, однак ≤7 см або з ≥1-ю з нижчевказаних ознак:

– безпосередньо інфільтрує парієтальну плевру, стінку грудної клітки (у т. ч., пухлина верхівки легені), діафрагмальний нерв або перикард

– пухлина з окремими вогнищами раку у межах тієї ж долі легені

T4

пухлина з максимальним розміром >7 см або з ≥1-ю з нижчевказаних ознак:

– інфільтрує діафрагму, середостіння, серце, великі судини, трахею, зворотний гортанний нерв, стравохід, біфуркацію трахеї або тіло хребця

– пухлина з окремими вогнищами раку у іншій долі цієї ж легені

метастази у регіонарні лімфовузли (N)

Nx

неможливо оцінити регіонарні лімфовузли

N0

немає ознак метастазування у регіонарні лімфовузли

N1

метастази у перибронхіальні або прикореневі лімфовузли на стороні пухлини або їх безпосередня інфільтрація

N2

метастази у лімфовузли середостіння на стороні пухлини і/або у лімфовузли, розташовані під каріною трахеї

N3

метастази у прикореневі лімфовузли іншої легені або лімфовузли середостіння

метастази у надключичні лімфовузли

віддалені метастази (M)

Mx

не можна встановити наявність віддалених метастазів

M0

не виявлено віддалених метастазів

M1a

окреме вогнище або вогнища раку в іншій легені

– вогнища раку в плеврі чи перикарді або ексудат пухлинного походження у плевральній порожнині чи порожнині перикардав

M1b

одинарні віддалені метастази (за межами грудної клітки)г

M1c

множинні віддалені метастази (за межами грудної клітки) в одному або багатьох органах

a Пухлини, які рідко зустрічаються, з поверхневим поширенням, будь-якого розміру, з інфільтрацією, обмеженою до бронхіальної стінки (у тому числі головного бронха) також класифікують як T1a.

б Поодинока аденокарцинома ≤3 см, в основному вистеляє міжальвеолярні перегородки, з інфільтрацією ≤5 мм в одному з вогнищ.

в Зазвичай рідина в плевральній порожнині або порожнині перикарда має пухлинний характер. У невеликої частини хворих мікроскопічні дослідження рідини з плевральної порожнини або порожнини перикарда не виявляють пухлинних клітин, рідина не містить крові ані не має характеру ексудату. Якщо відсутні аргументи на користь пухлинного характеру ексудату, тоді під час визначення стадії новоутворення в класифікації не враховують наявності рідини у плевральній порожнині чи порожнині перикарда.

г Також стосується одинарного, віддаленого (не регіонарного) лімфатичного вузла.