Таблиця 3.16-2. Стадії розповсюдженняраку легені (8-ме видання TNM з 2017 р.) і методи лікування недрібноклітинного раку

Cтадія

T

N

M

 

прихований рак

x

0

0

 

стадія 0

is

0

0

 

стадія IA1

1(mi)

0

0

хірургічне лікування або стереотаксична променева терапія

 

1a

0

0

стадія IA2

1b

0

0

стадія IA3

1c

0

0

стадія IB

2a

0

0

стадія IIA

2b

0

0

хірургічне лікування, доповнене хіміотерапією або таргетним лікуванням

стадія IIB

1a, 1b, 1c

1

0

 

2a

1

0

 

2b

1

0

 

3

0

0

стадія IIIA

1a, 1b, 1c

2

0

радіотерапія або радіо-хіміотерапія, доповнена імунотерапією, в окремих хворих хірургічне лікування з неоад’ювантною або ад’ювантною хіміотерапією, імунотерапією чи таргетною терапією 

2a, 2b

2

0

3

1

0

4

0, 1

0

стадія IIIB

1a, 1b, 1c

3

0

радіотерапія або радіо-хіміотерапія, доповнена імунотерапією

2a, 2b

3

0

3

2

0

4

2

0

стадія IIIC

3

3

0

 радіо-хіміотерапія або хіміотерапія, доповнена імунотерапією

 

4

3

0

стадія IVA

будь-яка

будь-який

1a, 1b

хіміотерапія, таргетна терапія, імунотерапія або симптоматичне лікування

 

стадія IVB

будь-яка

будь-який

1c

за American Joint Committee on Cancer 2017