Таблиця 4.12-1. Клінічні форми целіакії

Форма

Клінічні симптоми

EMA/TGA

Гістологічна картина слизової оболонки тонкого кишківника

класична

домінують симптоми з боку шлунково-кишкового тракту

+

атрофія ворсинок

атипова

домінують позакишкові симптоми; з боку шлунково-кишкового тракту – слабо виражені

+

атрофія ворсинок

німа

безсимптомний перебіг

+

атрофія ворсинок

потенціальна

безсимптомний перебіг або з симптомами

+

слизова оболонка в нормі на глютеновмісній дієті; в майбутньому може розвинутись глютенозалежна ентеропатія

EMA — антиендомізіальні антитіла, TGA — антитіла до тканинної трансглютамінази