Таблиця 4.18-1. Різниця між виразковим колітом (ВК) і хворобою Крона (ХК) товстого кишківника

Симптоми

ВК

ХК

кровотеча

дуже часто

рідко

біль у животі

не надто виражений

сильний, частий

пальпаторне виявлення пухлини у черевній порожнині

дуже рідко

досить часто

нориці

дуже рідко

значно частіше

ураження прямої кишки

95 %

50 %

перианальні зміни

5–18 %

50–80 %

псевдополіпи

13–15 %

рідше

токсичний мегаколон

3–4 %

рідше

перфорація у вільну черевну порожнину

2–3 %

рідше

стеноз кишківника

рідко

часто

pANCA

60 %

10 %

ASCA

10 %

60 %a

a Висока специфічність для діагностики ХК за наявності антитіл у класах IgA та IgG.

pANCA — перинуклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла, ASCA — антитіла до Saccharomyces cerevisiae