Таблиця 7.12-1. Класифікація печінкової недостатності за Чайлдом (модифікована П'ю)

Параметр

Ступінь порушень

Кількість балів

енцефалопатія

немає

1

ступінь 1–2

2

ступінь 3–4

3

асцит

немає

1

помірний

2

напружений

3

білірубін (мг/дл [мкмоль/л])

<2 (<35)

1

2–3 (35–50)

2

>3 (>50)

3

альбуміни (г/дл)

>3,5

1

2,8–3,5

2

<2,8

3

протромбіновий час

(у с вище норми/МНВ)

<4/<1,7

1

4–6/1,7–2,3

2

>6/>2,3

3

Результат (клас)

Загальна кількість балів

A

5–6

B

7–9

C

10–15

Інтерпретація:

клас A — компенсований цироз печінки; немає показань до трансплантації

клас B i C — декомпенсований цироз печінки; показання до трансплантації печінки

На основі: Pugh R.N.H. i співавт.: Transection of the oesophagus for bleeding oesophageal varices. Brit. J. Surg., 1973; 60: 646–649, змодифіковано