Таблиця 7.17-1. Вигляд пухлин та кіст печінки при УЗД і КТ

Пухлина

УЗД

КТ

гемангіома

аденоми діаметром <3 см, видимі як овальні структури, гіперехогенні та добре відмежовані у паренхімі печінки; ехоструктура більших ангіом, найчастіше, є неоднорідною; при Доплерівському обстеженні, практично, не спостерігається жодного сигналу (кровотік дуже повільний)

без контрастної речовини ангіома візуалізується як гіподенсивна зміна, овальна, добре обмежена та однорідна; після введення контрасту спостерігається повільне наповнення ним вогнища, від периферії до центру; малі ураження (<3 см) часто насичуються повністю безпосередньо після ін’єкції або ж від центру до зовнішньої їх частини

вогнищева вузлова гіперплазія

вогнище гіпо- або гіперехогенне; при Доплерівському обстеженні артеріальний сигнал (диференціює від гепатоцелюлярної аденоми, для якої характерним є венозний сигнал)

перед введенням контрасту пухлина гіпо- або ізоденситична; після швидкого введення в артеріальній фазі помітні артеріальні судини, що розміщені у межах центрального фіброзу; у вогнищах >3 см, зазвичай, помітні характерні фіброзні перегородки та центральний рубець

гепатоцелюлярна аденома

вогнище, зазвичай, у правій долі, підкапсулярно, гіпо-, гіпер- або нормоехогенне; часто — картина неоднорідна з помітними всередині кальцифікатами; може бути оточена гіпоехогенною зоною; у 40–60 % випадків при Доплерівському обстеженні — типовий для аденоми венозний сигнал

зони геморагічних змін візуалізуються у вигляді гіперденситичних вогнищ; після введення контрастної речовини спостерігається швидке насичення від периферії до центру в ранній артеріальній фазі, а у портальній фазі знову стає ізоденситична

гепатоцелюлярна карцинома

пухлина ізо-, гіпо- або гіперехогенна; часто неоднорідна; характерний гіпоехогенний контур з добре вираженим посиленням ехогенності; інколи — ознаки тромбозу ворітної вени

перед введенням контрасту вогнище гіподенситичне та неоднорідне; після введення контрасту щільність вогнища збільшується неоднорідно в артеріальну фазу; візуалізує інфільтрування судин ворітної та центральної систем