Таблиця 7.8-1. Прогностичний індекс для гострої печінкової недостатності при хворобі Вільсона-Коновалова

Кількість балів

1

2

3

4

білірубін у сироватці (мкмоль/л)

100–150

151–200

201–300

>300

АСТ (МО/л)

100–150

151–300

301–400

>400

МНІ

1,3–1,6

1,7–1,9

2,0–2,4

>2,4

кількість лейкоцитів у крові (тис./мкл)

6,8–8,3

8,4–10,3

10,4–15,3

>15,3

альбумін у сироватці (г/л)

34–44

25–33

21–24

<21

Результат ≥11 балів вказує на високу ймовірність смерті у випадках без трансплантації печінки.

на основі Liver Transplant., 2005; 11: 441–448