Таблиця 9.4-3. Діагностичні категорії при цитологічному дослідженні щитоподібної залози згідно із системою Bethesdaа

Діагностична категоріяа

Ризик раку щитоподібної залозиа,б

Найчастіший діагноз

Показання до повторної прицільної ТАПБ

Найчастіше рекомендована тактика

I — недіагностична або незадовільна біопсія

 5–10% а, б

може відповідати будь-якому діагнозу

необхідна повторна прицільна ТАПБ, зазвичай через 3–12 міс., залежно від ризику; у разі клінічної підозри на недиференційований рак слід в невідкладному порядку продовжувати діагностику

враховуйте клінічний контекст; при кістах і тиреоїдитах часто проводиться недіагностична біопсія;показання до оперативного лікування залежать від клінічного ризику злоякісності;

II — доброякісне ураження

 <1%б

(0–3%)

– вузловий зоб, у т. ч. гіперпластичні (проліферативні)  вузли та колоїдні вузли (якщо багато колоїду і достатньо клітин)

–       тиреоїдити, в т. ч. хронічні

–       зображення, що вказує на наявність колоїдного вузла (якщо колоїду багато без достатньої кількості клітин)

так, якщо з самого початку на УЗД було виявлено ознаки ризику злоякісності, якщо збільшення вузла є клінічно значимим, або якщо з’являються нові ознаки ризику при УЗД

консервативна

III — клітинна атипія (AUS)або атипія клітинних систем (FLUS)в, з вказанням конкретного підтипу

2,4–5,2%б (6–18%)а

 

категорія використовується тільки в рідкісних випадках,, коли уточнення цитологічного діагнозу неможливе

 так (через 3–12 міс., залежно від ризику); клінічний та УЗД контроль кожні 6 міс.

даний діагноз є підставою per se [само собою], щоб зважити необхідність оперативного лікування у випадку виявлення істотних ознак ризику на УЗД-картині або якщо повторна прицільна ТАПБ також категорії III

IV — фолікулярна неоплазія або підозра на фолікулярну неоплазіюв,г

19%б (10–40%)а

 

 

може однаково відповідати як непухлинному ураженню (у ≥25% — це гіперпластичні вузли або запалення), так і неопластичному (категорія не використовується, якщо видно ознаки, характерні для ядер папілярної карциноми)

ні, але якщо планується оперативне лікування, необхідне підтвердження діагнозу іншим патологом; щодо вузлів, за якими ведеться спостереження, наступну прицільну  ТАПБ проводять через 3–12 міс. залежно від ризику, а клінічний та УЗД моніторинг - кожні 6 міс.

у вузлах діаметром <1см, якщо вони не мають характеристик ризику, дозволена консервативна стратегія (за умови ретельного клінічного та УЗД моніторингу); при більших вузлах і якщо виявлено ознаки ризику, зазвичай потрібне хірургічне втручання

V — підозра на злоякісність

75 %б (45–60%)а

Підозра на: папілярну карциному щитоподібної залози, медулярну карциному, метастаз в щитоподібну залозу, лімфому, анапластичну карциному або ангіосаркому, або гіалінізуючу трабекулярну пухлину

ні, але необхідне підтвердження діагнозу іншим цитологом

оперативне лікування

 

VI — злоякісне новоутворення

95–100 %б (94–96%)а

папілярна карцинома, медулярна карцинома, лімфома, метастаз в щитоподібну залозу, анапластична карцинома або ангіосаркома

ні, але необхідне підтвердження діагнозу іншим патологом

оперативне лікування

а на основі: Cibas E.S., Ali S.Z.: The Bethesda System for Reporting Thyroid Cythopathology 2017, Thyroid 2017; 27: 1341–1346;

б ризик раку, припущений у польського населення (включаючи неінвазивну фолікулярну неоплазію щитоподібної залози з клітинними ядрами, подібними до папілярної карциноми [NIFTP] у післяопераційному діагнозі); на основі: Endokrynol. Pol., 2022; 73: 173–239;

в ознаки, що підвищують ризик при ураженнях категорії III і IV: наявність мікрокальцифікатів, невпорядкований судинний рисунок, центральний судинний паттерн, сегментарні або неправильної форми товсті ореоли і/або знижена здатність до деформації; ознаки, що знижують ризик: рідинний компонент, присутність яскравих ехо-сигналів з наявністю артефакту хвоста комети, периферична васкуляризація, тонкий ореол та/або нормальна здатність до деформації при соноеластографії;

г Діагноз «підозра на фолікулярну неоплазію» також включає «підозру на онкоцитарну (раніше, Гюртле-клітинну) неоплазію, яке характеризується вищим (15-25%) ризиком злоякісності і частіше є чітким показанням для хірургічного лікування. Згідно з останньою класифікацією пухлин щитовидної залози (ВООЗ, 5-е видання, 2022 р.) епонім «клітини Гюртле» більше не слід використовувати, а правильна назва — «онкоцитарні клітини».