Захворювання дихальної системи — досягнення 2017/2018. 6-та част. Інші легеневі захворювання.

Дата: 4 червня, 2019
Автор: Filip Mejza, Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Додаткова інформація

Скорочення: АР — алергічний риніт, α1-AT — α1-антитрипсин, FENO — концентрація оксиду азоту у видихуваному повітрі, ОФВ1 — об’єм форсованого видиху за першу секунду, GINA — Global Initiative for Asthma, ГК — глюкокортикоїд(и), GOLD — Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, ІЛФ – ідіопатичний легеневий фіброз, IOГ — індукована обструкція гортані,  LABA (long acting β2-agonist) — β2-агоніст тривалої дії, LAMA (long acting muscarinic antagonist) — антихолінергічний ЛЗ тривалої дії, ЛЗ — лікарський засіб, НІВЛ — неінвазивна вентиляція легень, СОАС — синдром обструктивного апное сну, ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень, RCT — рандомізоване дослідження, КТ — комп’ютерна томографія

Алергічний риніт (АР) це найчастіше хронічне захворювання у дорослих, яке спостерігається у близько 1/4 популяції Європи. Опубліковано актуалізацію настанов ARIA щодо декількох найбільш важливих фармакологічних втручань.1,2 У хворих із сезонним АР, а також у хворих із цілорічним АР лікування слід починати з застосування ендоназального ГК — у монотерапії чи в комбінації з оральним антигістамінним ЛЗ. Замість антигістамінного ЛЗ можна застосувати антагоніст лейкотрієнових рецепторів (радше при сезонному, ніж при цілорічному АР). Більшість рекомендацій даної актуалізації настанов все-таки становлять слабкі рекомендації.

Під час метааналізу підтверджено, що УЗД може бути допоміжним при діагностиці запалення легень.3

У великому RCT виявлено, що молекулярні методи дозволяють ефективно діагностувати резистентність M. tuberculosis до ізоніазиду, фторхінолонів та аміноглікозидів (комерційно доступний тест XpertMTB/RIF, призначений для виявлення наявності мікобактерій туберкульозу та оцінки резистентності до рифампіцину; автори цього дослідження оцінювали нещодавно розроблений картридж для застосування з пристроями GeneXpert).4

У великому RCT виявлено, що новий шкірний тест, який призначений для виявлення інфікування мікобактерією туберкульозу (C-Tb) та базується на оцінці відповіді на антигени ESAT-6 та CFP10, має схожі діагностичні показники, як тести, що аналізують секрецію ІФН-γ, а на його результати не впливає перенесена вакцинація БЦЖ.5

У хворих похилого віку, які вимагають стаціонарного лікування у зв’язку з тяжким перебігом грипу з радіологічними ознаками пневмонії, комбінована терапія кларитроміцином, напроксеном та озельтамівіром, порівнюючи з застосуваням озельтамівіру в монотерапії, знизила ризик смерті та скоротила тривалість госпіталізації, причому не асоціювалась з частішою появою небажаних проявів.6,7

British Thoracic Society опублікувало настанови щодо оксигенотерапії.8 З практичної точки зору значущими є рекомендації, які обговорюють не стільки як застосовувати кисень, скільки у яких випадках слід утриматись від призначення кисневої терапії. Клінічні ситуації, у яких відсутні показання до рутинного застосування оксигенотерапії у хворих без гіпоксемії (застосування кисневої терапії може зашкодити хворому), це зокрема: інфаркт міокарда, інсульт, гострі захворювання у вагітних жінок, а також отруєння паракватом чи блеоміцином.

Важливими є дослідження, які стосуються забруднення повітря. У великому дослідженні, опублікованому в „The Lancet”, оцінено, що в 2015 році з приводу експозиції до пилу з діаметром частинок 2,5 мкм у світі померло понад 4 млн людей.9 У 2017 році опубліковано зокрема дослідження, у яких виявлено негативний вплив забруднення повітря на ризик розвитку ХОЗЛ та госпіталізації і смерті з приводу загострень даного захворювання,10 а також на ризик захворювання ІЛФ11 та на його перебіг.12

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie