Новий спільний рапорт ADA і EASD 2018 — актуалізація рекомендацій

Дата: 11 червня, 2019
Додаткова інформація

Документ Американської діабетичної асоціації (American Diabetes Association, ADA) i Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету (European Association for the Study of Diabetes, EASD) становить актуалізацію рекомендацій з 2012 і 2015 р.

Рапорт базується на опублікованих впродовж останніх чотирьох років наукових дослідженнях на тему цукрового діабету. Містить детальні рекомендації щодо тактики дій у хворого з цукровим діабетом. В аспекті фармакотерапії лікарським засобом першої лінії незмінно залишається метформін, також рекомендації вказують на можливість застосувати з самого початку лікування комбіновану терапію, що складається з двох ЛЗ, якщо показник HbA1c перевищує цільове значення HbA1c на 1,5 %. У пацієнтів із серцево-судинним захворюванням рекомендується застосування інгібітора SGLT2 або аналога рецептора ГПП-1 із доказаним корисним клінічним впливом на серцево-судинну систему, який сформульовано, як зменшення кількості серцево-судинних подій.

До аналогів рецептора ГПП-1 із доказаним позитивним впливом на серцево-судинну систему зараховано ліраглутид, семаглутид і ексенатид пролонгованого вивільнення, причому найсильніші докази існують для ліраглутиду, а найслабші для ексенатиду. Серед інгібіторів SGLT2 з клінічно доказаним корисним впливом на серцево-судинну систему в рапорті перераховано емпагліфлозин і канагліфлозин, причому клінічні дані для емпагліфлозину є помірно сильнішими.

У випадку пацієнтів із серцевою недостатністю або хронічною хворобою нирок рекомендації вказують на застосування передусім інгібітора SGLT2 з доказаним корисним впливом на зменшення серцевої недостатності і хронічної хвороби нирок. В документі згадано два інгібітори SGLT2 — емпагліфлозин і канагліфлозин. Агоністи рецептора ГПП-1 у такій ситуації рекомендуються лише в тому разі, якщо пацієнт з різних причин не може вживати інгібітор SGLT2. Аналоги ГПП-1 рекомендують як ін’єкційні ЛЗ першої лінії, до призначення інсуліну.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie