Час від поступлення у відділення екстреної медичної допомоги до застосування першої дози антибіотику та ризик смерті у пацієнтів із сепсисом

Дата: 16 грудня, 2019
Автор: Anna Bagińska, Jakub Fronczek

Обговорення статті: ED door-to-antibiotic time and long-term mortality in sepsis. I.D. Peltan i співавт. Chest, 2019; 155: 938–94

Скорочення: ДІ — довірчий інтервал, ВШ — відношення шансів, ЕМД — екстреної медичної допомоги

Метолодогія: мультицентрове когортне ретроспективне дослідження

Популяція: 10 811 дорослих (сер. вік 62 роки, жінки 55 %), госпіталізованих  з приводу поступлення у відділення ЕМД та підтвердження сепсису (відповідно до критеріїв Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock, Sepsis-3)

Результати: 30-денна летальність в аналізованій групі становила 8 %, а 1-річна летальність 19 %. Медіана часу від поступлення у відділення ЕМД до застосування першої дози антибіотику складала 166 хвилин.

Після скоригування результатів шляхом врахування потенційних конфаундерів із використанням мультифакторного аналізу було виявлено, що у хворих із сепсисом кожна додаткова година від поступлення у відділення ЕМД до застосування першої дози антибіотику асоціювалася з підвищенням річної летальності на 10 % (95 % ДІ: 5 %–14 %), а також зі збільшенням госпітальної (ВШ 1,16; 95 % ДІ: 1,07–1,26), 30-денної (ВШ 1,12; 95 % ДІ: 1,06–1,18) і 90-денної (ВШ 1,09; 95 % ДІ: 1,04–1,15) летальності.

Скоригована річна летальність також була вищою у хворих, які отримали першу дозу антибіотику >3 год від поступлення у відділення ЕМД, порівнюючи з хворими, в яких антибіотик було застосовано у часовому проміжку ≤3 год (ВШ 1,27; 95 % ДІ: 1,13–1,43). Не виявлено статистично значущої різниці щодо летальності для порівняння застосування антибіотику >1 і ≤1 год від поступлення у відділення ЕМД (ВШ 1,26; 95 % ДІ: 0,98–1,62).

Більш пізнє застосування першої дози антибіотику у пацієнтів із сепсисом, які поступили у відділення ЕМД, асоціювалося з вищим ризиком смерті впродовж 1-го року спостереження, порівнюючи з застосуванням антибіотику не пізніше, ніж 1 год від поступлення у відділення ЕМД (див. табл.). 

Таблиця. Час від поступлення у відділення ЕМД до застосування першої дози антибіотику та ризик смерті у пацієнтів із сепсисом

Час від поступлення у відділення ЕМД до застосування першої дози антибіотикуa

ВШб (95 % ДІ)

 

річна летальність

госпітальна летальність

30-денна летальність

90-денна летальність

від >1 год до ≤2 год

1,19 (0,91–1,56)

1,29 (0,87–1,93)

0,97 (0,70–1,35)

1,17 (0,86–1,58)

від 2 год до ≤3 год

1,20 (0,92–1,56)

1,20 (0,79–1,82)

1,19 (0,86–1,65)

1,17 (0,87–1,59)

від >3 год до ≤4 год

1,40 (1,06–1,85)

1,61 (1,03–2,53)

1,29 (0,90–1,83)

1,47 (1,07–2,01)

від >4 год до ≤5 год

1,41 (1,04–1,91)

1,39 (0,82–2,37)

1,28 (0,86–1,91)

1,43 (1,00–2,03)

від >5 год до ≤6 год

1,84 (1,31–2,57)

2,28 (1,26–4,16)

1,87 (1,20–2,92)

1,90 (1,28–2,81)

>6 год

2,02 (1,40–2,90)

3,45 (1,78–6,67)

2,06 (1,25–3,40)

1,74 (1,11–2,73)

a порівнюючи з застосуванням першої дози антибіотику не пізніше, ніж через 1 год після поступлення у відділення ЕМД
б скориговане відношення шансів

Висновки

У дорослих пацієнтів відділення ЕМД із підозрою на сепсис застосування першої дози антибіотику із запізненням асоціювалося зі збільшенням річної летальності, а кожна додаткова година від поступлення у відділення ЕМД до введення першої дози антибіотику підвищувала її на 10 %.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie