Відкрите овальне вікно (ВОB)

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Відкрите овальне вікно забезпечує необхідне анатомічне і функціональне сполучення між передсердями у плодовому періоді. Після народження овальне вікно закривається у ≈70 % осіб внаслідок підвищення тиску в лівому передсерді; у решти залишається відкритим, що є варіантом норми.

ВОВ може призвести до шунтування на рівні передсердь, переважно право-лівого, що сприяє виникненню перехресної емболії, кесонної хвороби у водолазів і мігрені. У дорослих ВОВ часто є більшим.

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ДІАГНОСТИКА

Першим проявом ВОВ може бути інсульт або транзиторна ішемічна атака (які часто є безсимптомними і діагностуються лише за допомогою візуалізаційних досліджень), зазвичай, у молодих осіб. ВОВ можна виявити за допомогою трансторакальної ехокардіографії (з допплерівським дослідженням), але точнішим є черезстравохідне дослідження з використанням контрасту, введеного наприкінці довготривалої проби Вальсави.

ЛІКУВАННЯ

1. У випадку рецидивів емболії до ЦНС направте хворого на черезшкірне закриття ВОВ, особливо якщо ВОВ співіснує з аневризмою міжпередсердної перегородки або значним право-лівим шунтуванням при ехокардіографічному дослідженні. 

2. Впродовж 6 міс. після операції проводьте антитромбоцитарну терапію і профілактику інфекційного ендокардиту.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie