Порядок укладання Договорів з Медициною Практичною і Медициною Практичною ― Навчання

Приведений Порядок опрацьований на підставі ст. 8 абз. 1 п. 1 Закону від 18 липня 2002 року про надання послуг електронним шляхом (зведений текст: Офіційне друковане видання «Dziennik Ustaw» від 2013 року, позиція 1422 з поправками). Порядок розповсюджуються безкоштовно з метою ознайомлення з його змістом перед укладенням Договору.

1. Загальні положення

1.1. Визначення
 • 1.1.1. Медицина Практична ― компанія Медицина Практична В. Бодзонь, П. Гаєвський, Я. Кузджал, В. Латушек-Лукасевич товариство з обмеженою відповідальністю із офісом зареєстрованим у Кракові за адресою вул. Рейтана 2, 30–510 Краків, внесене в реєстр підприємців який ведеться Районним Судом для Кракова-Середмістя у Кракові, XI Господарський Відділ Національного Судового Реєстру під номером KRS 0000153425, номер NIP 679-004-46-89, номер Regon 350023040, що веде видавництво та книжковий Інтернет-магазин, який працює за адресою https://www.mp.pl/ksiegarnia.
 • 1.1.2. Медицина Практична ― Навчання ― Войцех Бодзонь, Малгожата Гаєвська, Ярослав Кузджал, Віеслав Латушек-Лукасевич, внесені до Центрального Реєстру Відомостей про Господарську Діяльність, яка веде господарську діяльність у вигляді цивільної спілки від фірми Медицина Практична ― Навчання із офісом зареєстрованим у Кракові за адресою вул. Рейтана 2, 30–510 Краків, номер NIP 767-17-73-121, номер REGON 351224905, що працює за адресою  https://szkolenia.mp.pl.
 • 1.1.3. Клієнт ― фізична особа, юридична особа або організаційний підрозділ без статусу юридичної особи, що укладає договір з Медициною Практичною, або Медициною Практичною ― Навчання, включаючи Споживача.
 • 1.1.4. Споживач ― Клієнт який є фізичною особою, що укладає угоду з Медициною Практичною або з Медициною Практичною ― Навчання у сфері, не пов'язаній безпосередньо з його комерційною чи професійною діяльністю (споживач у значенні статті 221 Закону від 23 квітня 1964 року Цивільного кодексу (зведений текст: розділ Закону від 2014 року, позиція 121 з поправками).
 • 1.1.5. "Передплата" ― означає замовлення та оплату наступних випусків журналів, виданих Медициною Практичною в друкованому або електронному форматі протягом мінімального періоду 12 (дванадцяти) місяців (напр. 6 [шість] номерів двомісячника, 12 [дванадцять] номерів місячника).
 • 1.1.6. "Передплатник" ― Клієнт, який подав замовлення на Передплату і є одержувачем замовлених журналів. Статус Передплатника надається в момент виконання замовлення на Передплату та його оплати. Статус Передплатника закінчується в момент коли Медицина Практична здійснила відправлення усіх замовлених номерів журналу.
 • 1.1.7. Ліцензії ― безкоштовні або оплачені ліцензії на використання вмісту публікації в електронній формі, а також ліцензії на використання комп'ютерних програм та їх модулів, наданих Клієнтам Медициною Практичною на визначений період часу.
 • 1.1.8. Цифровий Контент ― дані, що створюються та передаються у цифровій формі.
 • 1.1.9. Навчання ― курси, конференції, навчання, майстер-класи, симпозіуми та інші заходи подібного характеру, організовані або організовані спільно з Медициною Практичною - Навчання, котрі зокрема включають реєстрацію учасників, ведення кореспонденції, підготовку навчальних матеріалів, здійснення передачі основного змісту навчання, забезпечення місця відповідно до вимог, а також інші елементи зазначені на веб-сторінці https://szkolenia.mp.pl., а також в буклеті учасника.
 • 1.1.10. Робочі дні ― дні тижня від понеділку до п'ятниці, за винятком державних свят.
1.2. Діапазон регулювання

Порядок визначає типи, обсяги та принципи надання Медициною Практичною та Медициною Практичною ― Навчання послуг електронним шляхом, в т. ч., зокрема, умови договору про продаж рухомого майна (Продукти), контрактів на надання послуг (Послуги), а також договорів предметом яких є зобов'язання (Інші Зобов'язання), котрі складаються поміж Клієнтами та Медициною Практичною чи Медициною Практичною ― Навчання (Договори), і зокрема договорів, предметом яких є:

 • а) продаж Товарів (включаючи публікації, журнали, книги, Цифровий Контент, записаний на матеріальному носії);
 • б) надання послуг по виготовленню персоналізованих друкованих матеріалів (напр. рецепти);
 • в) надання Послуг в сфері організації Навчань, Тренінгів;
 • г) надання Ліцензій;
 • д) доставка Цифрового Контенту, яки не зберігається на матеріальному носії.

Договори, предметом яких є надання послуг у сфері організації Навчань, Тренінгів укладаються виключно поміж Клієнтом та Медициною Практичною ― Навчання і в цьому відношенні положення Порядку відносяться до Медицини Практичної ― Навчання.

1.3. Способи зв'язку з Медициною Практичною і Медициною практичною ― Навчання, зокрема з метою розміщення замовлень щодо:
 • а) Продуктів, Послуг і Інших Зобов'язань, з врахуванням пункту 1.3. – б), та – г):
 • б) Послуг в сфері організації Навчань:
  • по електронній пошті за адресою: [email protected];
  • по телефону за номером: 12 293 40 04 (вартість з'єднання відповідно до тарифу оператора Клієнта).

2. Розміщення замовлень

2.1. Договори з Медициною Практичною і Медициною Практичною ― Навчання можна укладати шляхом розміщення Клієнтами замовлень:
 • а) через Інтернет (детальна інформація щодо Продуктів, Послуг та Інших Зобов'язань, включаючи їхні ціни, доступна на відповідних підсторінках: https://empendium.com, https://www.mp.pl/ksiegarnia, https://szkolenia.mp.pl щодо відповідних Продуктів, Послуг і Інших Зобов'язань (Сторінки з Пропозиціями);
 • б) по телефону (детальна інформація про Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання, включаючи їхні ціни, повідомляються Клієнтові по телефону перед розміщенням замовлення, уповноваженим працівником Медицини Практичної або Медицини Практичної ― Навчання);
 • в) по телефону (детальна інформація про Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання, включаючи їхні ціни, повідомляються Клієнтові по телефону перед розміщенням замовлення, уповноваженим працівником Медицини Практичної або Медицини Практичної ― Навчання, а після складання замовлення ― умови замовлення будуть підтверджені Клієнту уповноваженим працівником Медицини Практичної або Медицини Практичної ― Навчання шляхом надсилання на вказану Клієнтом адресу електронної пошти);
 • г) факсом за номером телефону +48 12 293 40 10;
 • д) безпосередньо.
2.2. Замовлення через Інтернет, по телефону чи безпосередньо складаються за адресами і телефонами вказаними в пункті 1.3. Порядку. Клієнту забороняється надавати зміст незаконного характеру. У випадку отримання Медициною Практичною чи Медициною Практичною ― Навчання офіційного повідомлення або достовірної інформації.
2.3. Про незаконний характер збережених даних наданих Клієнтом, Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання може закрити доступ до цих даних.
2.4. Розміщення замовлень через Інтернет можливе при умові:
 • а) наявності у Клієнта активного адресу електронної пошти (e-mail);
 • б) використанням клієнтом пристрою з наявною телеінформаційною системою із інстальованою найновішою версією одного з наступних веб-переглядачів: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, з увімкненою підтримкою Java Script і файлів cookie. Медицина Практична і Медицина Практична ― Навчання не гарантує можливості розміщення замовлення через Інтернет при використанні старих версій або інших видів веб-переглядачів.
2.5. Договір укладається в момент розміщення замовлення Клієнтом.
2.6. При замовленні Клієнт:
 • а) виконує вибір Продуктів, Послуг або Інших Зобов'язань;
 • б) заповнює реєстраційну форму ― у випадку Договору, предметом якого є надання послуг щодо організації Навчання чи Тренінгів;
 • в) вказує адресу доставки та адресу, на яку має бути виставлена рахунок-фактура (це можуть бути різні адреси);
 • г) вибирає спосіб оплати.
2.7. На кожне замовлення оформляється рахунок-фактура з ПДВ.

3. Внесення змін у замовлення

3.1. Внесення змін у замовлення можна подавати через Інтернет, по телефону або безпосередньо за адресами і номерами вказаними в пункті 1.3. Порядку до моменту початку виконання замовлення.
3.2. Зміни будуть внесені в замовлення після ідентифікації Клієнта і верифікації як особи котра складала замовлення.

4. Ціни Продуктів, Послуг і Інших Зобов'язань

4.1. Якщо інше не зазначено то, ціни Продуктів, Послуг і Інших Зобов'язань наведені в польських злотих і включають ПДВ. У випадку Передплати наводиться загальна вартість, котра включає всі платежі за розрахунковий період. Дані ціни не включають вартість доставки, яка наводиться окремо.
4.2. Ціна вказана на кожен Продукт, Послугу чи Інші Зобов'язання на Сторінці з Пропозиціями є обов'язковою в момент складання Клієнтом замовлення.
4.3. Діючі Передплатники журналів, що видаються Медициною Практичною можуть користуватись знижками та поступками при купівлі окремих Продуктів, Послуг чи Інших Зобов'язань. Знижки і поступки кожного разу приводяться на Сторінках з Пропозиціями.
4.4. Кожна Передплата надає право придбати один екземпляр конкретного Продукту, Послуги чи Іншого Зобов'язання за пільговою ціною.
4.5. Пропозиція для студентів поширюється на студентів медичних факультетів першого ступеня.
4.6. Якщо причина на підставі якої Клієнт отримав право придбати Продукти, Послуги, чи Інші Зобов'язання припиняє діяти, Клієнт зобов'язаний сплачувати різницю поміж ціною Продукту, Послуги, та Інших Зобов'язань без знижки чи поступки і ціною після отримання знижки.
4.7. Медицина Практична і Медицина Практична - Навчання залишають за собою право змінювати ціни на Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання які включені у їх пропозиції, впроваджувати нові Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання у пропозиції, проведення і скасування рекламних акцій та внесення у них змін. Наведені вище права не мають впливу на ціни Продуктів, Послуг і Інших Зобов'язань в замовленнях укладених перед датою внесення змін.

5. Форми оплати

5.1. Клієнт може вибрати наступні форми оплати за замовлені Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання:
 • а) оплата готівкою при отриманні, у випадку якщо замовлення доставляється «Польською Поштою» або кур'єрською фірмою;
 • б) електронним переказом, банківським переказом або кредитною карткою;
 • в) оплата готівкою в місцях продажу приведених в пункті 1.3. - a) Порядку.
5.2. Медицина Практична і Медицина Практична ― Навчання залишає за собою право скасувати метод оплати готівкою при отриманні ― Клієнту, який не забиратиме два послідовно відправлені замовлення з формою оплати готівкою при отриманні. Після скасування цієї форми оплати Клієнт може користуватись іншими формами оплати. Відновлення можливості оплати готівкою при отриманні, для даного клієнта виникає після укладення і отримання наступного замовлення, оплата за яке була здійснена іншою формою.
5.3. Медицина Практична і Медицина Практична ― Навчання не гарантує постійної можливості оплати всіма формами.
5.4. Медицина Практична і Медицина Практична ― Навчання уповноважені вимагати від Клієнтів які не є Споживачами внесення передоплати за окремі Продукти, Послуги чи Інші Зобов'язання.

6. Спосіб, дата та місце виконання замовлень

6.1. Медицина Практична чи Медицина Практична ― Навчання розпочинає реалізацію замовлення одразу після його складання, а у випадку Вибору клієнтом форми оплати про яку йде мова в пункті 5.1 ― б) Порядку ― негайно після отримання підтвердження про оплату Клієнтом.
6.2. Продукт, що є предметом замовлення ― за вибором клієнта може бути отриманий Клієнтом в місцях продажу наведених в пункті 1.3 ― а) Порядку або доставлений на зазначену Клієнтом адресу за посередництвом перевізника («Пошта Польська» або кур'єрська фірма), транспортними послугами якого користується Медицина Практична. В залежності від типу Продукту, Медицина Практична залишає за собою можливість скасування деяких форм реалізації замовлення, про що Клієнт отримає інформацію на Сторінці з Пропозиціями при складанні замовлення.
6.3. Термін реалізації замовлення у випадку продажу Продуктів включає в себе:
 • а) час від моменту складання замовлення Клієнтом до моменту коли Продукт буде готовий для отримання чи відправки до Клієнта (Час Приготування Продукту), а також
 • б) час доставки Продукту до Клієнта ― у випадку відправлення Продукту Клієнтові (Час Доставки Продукту).
6.4. Час Приготування Продукту складає максимально 3 (три) Робочі Дні, за винятком Продукту, який ще має бути створений або опублікований. В такому випадку Час Приготування Продукту передбачає заплановану дату створення або публікації цього Продукту.
6.5. Час Доставки Продукту залежить від очікуваної тривалості доставки котра реалізується даним перевізником і завжди вказується Клієнту перед складанням замовлення. Час Доставки Продукту максимально складає 14 (чотирнадцять) Робочих Днів.
6.6. Замовлення доставляються виключно на території Польщі.
6.7. Перевірка стану посилки і визначення характеру порушення чи пошкодження упаковки проведена в присутності кур'єра або співробітника «Пошти Польської», включаючи складання протоколу заподіяних збитків, не є обов'язковим, але полегшить Медицині Практичній розглянути скаргу щодо повернення.
6.8. У випадку замовлень котрі стосуються Послуг та Інших Зобов'язань ― спосіб, час і місце їх реалізації будуть в кожному випадку приведені на даній Сторінці з Пропозиціями або будуть виникати за посередництвом типу і специфіки даної Послуги чи Іншого Зобов'язання. Термін реалізації замовлення у випадку Послуг по виготовленню персоналізованих друкованих матеріалів складає максимально 5 (п'ять) Робочих Днів.
6.9. Медицина Практична та Медицина Практична ― Навчання зберігають і забезпечують реалізацію положень укладених Договорів, а також надають Споживачам підтвердження їх укладання (включаючи інформацію, зазначену в ст. 12 абз. 1 Закону від 30 травня 2014 року про права споживачів [Офіційне друковане видання "Dziennik Ustaw" від 2014 року, позиція 827] [пр.прав.спож.] і інформацію про надану Споживачем згоду на доставку Цифрового Контенту в умовах які призводять до втрати прав розривання Договору) в письмовій формі разом із доставленим Продуктом, а у випадку Договорів про надання Послуг (включаючи Послуги по виготовленню персоналізованих друкованих матеріалів), або Договорів, предметом яких є Інші Зобов'язання ― перед початком надання Послуги або Іншого Зобов'язання, в електронній формі на подану Споживачем адресу електронної пошти.

7. Право на розірвання Договору і виключення з нього

7.1. Право на розірвання Договору відноситься тільки до Споживача.
7.2. Споживач може розірвати Договір протягом 14 (чотирнадцяти) днів без приведення будь-якої причини. Відлік часу на розірвання Договору розпочинається:
 • а) у випадку Договору продажу Продукту ― з дня, коли Споживач або вказана ним третя особа, не перевізник, отримала Продукт в розпорядження, а у випадку Договору продажу Продукту, який: ― включає багато Продуктів, які доставляються окремо, партіями або частинами ― від отримання в розпорядження останнього Продукту, партії або частини, ― полягає на регулярному отриманню Продуктів протягом визначеного часу (зокрема у випадку Передплати) ― від отримання у розпорядження першого з Продуктів (першого журналу в рамках Передплати);
 • б) у випадку інших Договорів ― в момент укладання Договору.
7.3. Щоб скористатись правом на розірвання Договору, Споживач повинен поінформувати Медицину Практичну або Медицину практичну ― Навчання про своє рішення розірвати Договір шляхом подання однозначної заяви.
7.4. Споживач може використати взірець формуляру розірвання Договору, який є Додатком № 1 до Порядку, однак це не є обов'язковим.
7.5. Щоби дотриматись терміну виділеного на розірвання Договору, достатньо, аби Споживач надіслав інформацію щодо реалізації свого права на розірвання Договору перед закінченням встановленого терміну на розірвання Договору.
7.6. У випадку розірвання Договору Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання повертає Споживачу усі отримані від Споживача кошти, включаючи витрати на доставку Продукту (за винятком додаткових коштів які генеруються внаслідок обраного Клієнтом іншого ніж пропонує Медицина Практична чи Медицина Практична Навчання способу доставки), негайно, а в кожному випадку протягом терміну не більше 14 (чотирнадцяти) від дня, коли Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання була поінформована про рішення Споживача скористатися правом на розірвання Договору. Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання виконує повернення коштів з використанням того ж способу оплати, що був використаний Споживачем при проведенні оплати, хіба що споживач явно погодився на інший спосіб; у будь-якому випадку Споживач не буде нести жодних зборів у зв'язку з цим поверненням. У випадку Договорів, предметом яких є продаж Продукту, Медицина Практична може призупинити повернення коштів до моменту отримання Продукту, або до моменту отримання підтвердження про його відправлення, в залежності від того, яка подія відбудеться раніше.
7.7. У випадку отримання Продукту в зв'язку з Договором, Споживач який користується правом на розірвання Договору:
 • а) зобов'язаний надіслати або доставити Продукт Медицині Практичній за адресом: Холежин 445, 32-060 Лішкі, негайно, а в будь-якому разі не пізніше терміну 14 (чотирнадцяти) днів від дня, коли Медицина Практична була поінформована Споживачем про розірвання Договору. Термін вважається дотриманим, якщо Споживач надішле Продукт перед закінченням 14 (чотирнадцяти) днів;
 • б) несе прямі витрати за повернення Продукту;
 • в) несе відповідальність за зниження вартості Продукту, яка відбулась внаслідок його використання, інакше, ніж було потрібно для того щоб визначити характер, характеристики та функціонування Продукту.
7.8. Споживач який вимагає розпочати надання Послуги на основі Договору до закінчення терміну на розірвання Договору зобов'язаний:
 • а) подати Медицині Практичній або Медицині Практичній ― Навчання чітко сформульовану заяву, котра містить такий запит;
 • б) у випадку розірвання Договору ― оплатити Медицині Практичній або Медицині Практичній ― Навчання суми пропорційної спектру отриманих послуг котрі були надані до моменту, коли Споживач поінформував Медицину Практичну або Медицину Практичну ― Навчання про розірвання Договору.
7.9. Право на розірвання Договору не надається Споживачеві щодо Договору:
 • а) про надання Послуг, якщо Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання повністю надала послугу за чіткою згодою Споживача, який був поінформований перед початком реалізації, що після виконання послуги Медициною Практичною або Медициною Практичною ― Навчання він втратить право на розірвання Договору;
 • б) в якому ціна або винагорода залежать від коливань фінансового ринку, які Медицина Практична або Медицина Практична ― Навчання не контролює, і які можуть мати місце перед закінченням терміну розірвання Договору;
 • в) в якій предметом послуги є індивідуальний Продукт, виготовлений відповідно до специфікацій Споживача або такий, що задовольняє його індивідуальні потреби;
 • г) в якій предметом послуги є Продукти, які після доставки, в силу своєї природи, нерозривно пов'язані з іншими Продуктами;
 • д) в якому предметом послуги є звукові або візуальні записи чи комп'ютерні програми (зокрема, на компакт-дисках CD та DVD) які надсилаються в упаковці (зокрема в коробках обгорнутих пакувальною стрічкою), якщо упаковка була відкрита після отримання;
 • е) про доставку газет, періодичних видань або журналів, за винятком Договору, предметом якого є Передплата; в такому випадку Споживач який розриває Договір повинен заплатити за пресу яку він отримав до моменту, в якому він поінформував Медицину Практичну про розірвання Договору;
 • є) про доставку Цифрового Контенту, який не збережений на матеріальному носії, якщо надання послуги розпочалось за згодою Споживача перед закінченням терміну розірвання Договору і після того, як його поінформовано Медициною Практичною про втрату права на розірвання Договору.
7.10. У випадку Договорів, предметом яких є надання Послуг щодо реалізації Навчання ― Клієнти можуть відмовитись від участі в Навчанні без витрати коштів, у випадку якщо заява про відмову буде надана Медицині Практичній ― Навчання не пізніше ніж за місяць перед датою початку Навчання.

8. Рекламація

8.1. Медицина Практична зобов'язана постачати Продукти без дефектів та несе відповідальність за їх фізичні і юридичні дефекти (гарантії) на умовах, викладених у Законі від 23 квітня 1964 року Цивільний Кодекс (зведений текст: Офіційне друковане видання "Dziennik Ustaw" від, позиція 121 з поправками) (ц.к.), зокрема в ст. 556 та в ст. 5561-5563 ц.к. Медицина Практична несе відповідальність та гарантію, якщо фізичний дефект виявлений перед закінченням терміну 2 (двох) років від дня надання Продукту Клієнту.
8.2. На умовах зазначених у ц.к. і з обмеженнями котрі виникають відповідно до положень Порядку про обмеження прав Клієнтів котрі не є Споживачами, Клієнт може вимагати ремонту Продукту, заміни Продукту на Продукт без недоліків, зниження ціни Продукту, а Споживач додатково може розірвати Договір.
8.3. Клієнт може подати рекламацію через Інтернет, по телефону, або безпосередньо за адресою і номером приведеним в пункті 1.3 Порядку. При поданні рекламації Клієнт зобов'язаний надіслати продукт економ поштою з оплатою посилки за рахунок Медицини Практичної за адресою:
Медицина Практична ― Відділ Передплати
Холежин 445
32-060 Лішкі, Польша
8.4. До надісланого Продукту слід додати копію підтвердження купівлі Продукту, а також номер рахунку, на який Медицина Практична повинна повернути кошти ― у випадку підтвердження обґрунтованості рекламації та права вимагати відшкодування коштів ― заплаченої Клієнтом ціни Продукту.
8.5. Рекламації розглядаються протягом терміну 14 (чотирнадцяти) днів з дати отримання Медициною Практичною Продукту на який розповсюджується рекламація. Про необхідність доповнення рекламації Медицина Практична поінформує Клієнта негайно.
8.6. У випадку розгляду рекламації на користь Клієнта, Медицина Практична негайно замінить дефектний Продукт на продукт без дефекту або його відремонтує. Це не впливає на можливість Клієнта подавати заяву на зниження ціни, або у випадку споживача ― на розірвання Договору відповідно до діючих правил. У випадку відсутності можливості заміни Продукту або усунення його дефекту Медицина Практична негайно поверне Клієнтові ціну Продукту, а також витрачені Клієнтом кошти на його надсилання, відповідно до чинного законодавства.
8.7. У випадку Клієнтів котрі не є Споживачами, відповідальність Медицини Практичної по гарантії за дефекти обмежується ціною придбаного Продукту.
8.8. Підстави для рекламації, а також відповідальність Медицини Практичної по гарантії не поширюється на помилки в друкованому тексті на персоналізованому друкованому матеріалі, що стосуються даних наданих Клієнтом, зокрема при складанні ― через Інтернет або по телефону ― замовлення на реалізацію Послуг і персоналізованих друкованих матеріалів.
8.9. Продукти можуть покриватися гарантією виробника або дистриб'ютора. Детальні гарантійні умови та їх тривалість приведені в гарантійному талоні, що видається гарантом, про що Клієнт повідомляється на веб-сторінці Медицини Практичної https://www.mp.pl/ksiegarnia при складанні замовлення. Якщо гарантійний документ передбачає таку можливість, Клієнт може подавати свої претензії по гарантії безпосередньо до авторизованого сервісного центру, адреса якого наведена в гарантійному талоні.
8.10. У випадку Договорів, предметом яких є надання Послуг щодо організації Навчання, Клієнти можуть подавати скарги на невиконання або неналежне виконання Послуги щодо організації Навчання в письмовій формі за адресою Медицини Практичної Навчання Холежин 445, 32-060 Лішкі, або через Інтернет за адресою [email protected]. Рекламація повинна містити дані котрі дозволяють ідентифікувати Клієнта і Навчання чи Тренінгу, якого воно стосується, а також опис обставин котрі обґрунтовують скаргу. Рекламації розглядаються протягом терміну 14 (чотирнадцяти) днів від дати їх отримання.

9. Договори котрі укладаються на визначений термін, невизначений термін і підлягаючі автоматичному продовженню

9.1. Договори, предметом яких є положення безперервного характеру, включаючи зокрема Договори, предметом яких є Передплата, продаж Продуктів, надання Послуг, а також Ліцензій укладаються на визначений час, який за кожним разом вказується на Сторінці з Пропозиціями або оголошується по телефону співробітником Медицини Практичної при складанні замовлення на конкретну Передплату, Продукт, послугу або Ліцензію, на час не коротший аніж 1 (один) рік (Термін дії Договору), за виключенням, якщо в даному випадку був визначений коротший термін дії такого Договору. Перед закінченням Терміну дії Договору ― Клієнт не має права на розірвання таких Договорів, за виключенням, якщо таке право виникає із загальноприйнятого чинного законодавства.
9.2. Договори, про які йдеться в пункті 9.1 Порядку ― продовжуються автоматично на наступний період, за винятком, якщо клієнт не пізніше як за 1 (один) місяць перед закінченням Терміну дії Договору подасть заяву про припинення дії Договору на адреси або номери зазначені в пункті 1.3 Порядку.
9.3. Дія Договорів які укладаються на необмежений час може бути припинена шляхом подання заяви про припинення дії Договору із дотримання 1 (одно)- місячного періоду, відлік якого розпочинається з першого дня наступного місяця, перед яким заява про припинення дії Договору була надана іншій стороні, та закінчується останнім днем цього місяця.

10. Персональні дані

10.1. Персональні дані Клієнта надані при складанні замовлення будуть оброблятися Медициною Практичною, а у випадку Договорів, предметом яких є надання Послуг щодо організації Навчань будуть оброблятись Медициною Практичною ― Навчання, котрі виступатимуть в якості адміністраторів персональних даних (Адміністратор Даних) відповідно до положень Закону від 29 серпня1997 року про захист персональних даних (зведений текст.: Офіційне друковане видання «Dziennik Ustaw» від 2014 року, позиція 1182 з поправками), а також з.н.п.е.ш. з метою:
 • а) виконання Договору, включаючи надання послуг електронним шляхом;
 • б) виконання законно обґрунтованих дій Адміністратора Даних, тобто ― безпосереднього маркетингу власної продукції та послуг, а також претензії щодо господарської діяльності.
10.2. Надання Клієнтом персональних даних є добровільним, однак є конче необхідним для укладання і реалізації Договору.
10.3. Клієнт має право доступу до змісту ваших персональних даних, а також їх виправлення.

11. Функціональність та сумісність Цифрового Контенту

Уся інформація про функціональність та сумісність Цифрового Контенту розміщена на Сторінках з Пропозиціями які посилаються на окремі Продукти, Послуги і Інші Зобов'язання. Цифровий Контент (включаючи, зокрема, комп'ютерне програмне забезпечення) котрий надається Медициною Практичною має оригінальний авторський тип захисту, що робить неможливим перегляд Цифрового Контенту неавторизованим особам.

12. Позасудові способи розгляду скарг та відшкодування, а також правила доступу до цих процедур

12.1. Детальна інформація, щодо можливості використання Споживачем позасудових методів розгляду рекламацій i претензій, та правила доступу до цих процедур доступні в осередках і на Інтернет сторінках районних (міських) речників захисту прав споживачів, суспільних організацій, до статутних обов'язків яких належить захист прав споживачів, Обласних Торгівельних Інспекцій, а також Управління з Питань Конкуренції та Захисту Прав Споживачів ― за наступними Інтернет сторінками:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php та
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12.2. Споживач користується наступними приведеними в приклад можливостями застосування позасудових засобів розгляду скарг та рекламацій:
 • а) Споживач має право звернутись в постійно діючий арбітражний суд у справах захисту прав споживачів, про який йде мова ст. 37 Закону від 15 грудня 2000 року про Торгівельну Інспекцію (зведений текст: Офіційне друковане видання «Dziennik Ustaw» від 2013 року, позиція 148 з поправками («з.Т.І.»), із заявою щодо врегулювання спору виникаючого з укладеного Договору. Правила організації і діяльність арбітражних судів у справах захисту прав споживачів визначається постановою Міністра Справедливості від 25 вересня 2001 року щодо визначення правил організації і діяльності постійно діючих арбітражних судів у справах захисту прав споживачів (Офіційне друковане видання "Dziennik Ustaw" від 2001 року, № 113, позиція 1214).
 • б) Споживач має право звертатися до обласного інспектора Торгівельної Інспекції, відповідно до ст. 36 з.Т.І. із заявою про ініціювання провадження в справі мирного врегулювання спору між Споживачем і Медициною Практичною чи Медициною Практичною - Навчання. Інформація про правила та процедуру посередництва, що здійснюється обласним інспектором Торгівельної Інспекції доступна в осередках та на Інтернет сторінках окремих Обласних Торгівельних Інспекцій.
 • в) Споживач може отримати безкоштовну допомогу у врегулюванні суперечки поміж Споживачем і Медициною Практичною чи Медициною Практичною ― Навчання залучившись безкоштовною допомогою обласного (міського) захисника прав споживачів (відповідно до положень Закону від 16 лютого 2007 року про захист конкуренції і споживачів, зведений текст: Офіційне друковане видання «Dziennik Ustaw» від 2015 року, позиція 184 з поправками) або суспільної організації до статутних обов'язків якої належить захист прав споживачів (зокрема, Асоціація Споживачів Польщі). Консультації також надаються за безкоштовним номером служби підтримки споживачів 800 889 866.

13. Кінцеві положення

13.1. Порядок діє від 25 грудня 2014 року.
13.2. В найширшому дозволеному законом об'ємі Медицина Практична і Медицина практична ― Навчання не несуть відповідальності за блокування адміністраторами поштових серверів надсилання повідомлень на вказану Клієнтом адресу електронної пошти, а також за видалення чи блокування електронної пошти програмним забезпеченням інстальованим на пристрої Клієнта.
13.3. В питаннях не врегульованих Договором і Порядком мають застосовуватись норми польського законодавства, а зокрема положення ц.к., пр.прав.спож. та з.н.п.е.ш.
13.4. Можливі суперечки поміж Медициною Практичною чи Медициною Практичною - Навчання і Споживачем будуть розглядатись компетентним судом відповідно до положень Закону від 17 листопада 1964 року Цивільний процесуальний кодекс (зведений текст: Офіційне друковане видання «Dziennik Ustaw» від 2014 року, позиція 101 з поправками).
13.5. Можливі суперечки поміж Медициною Практичною чи Медициною Практичною - Навчання і Клієнтом який не є Споживачем, будуть розглядатись місцевим судом компетентним до відповідного осередку Медицини Практичної чи Медицини Практичної ― Навчання.
13.6. Медицина Практична і Медицина Практична ― Навчання залишають за собою право змінювати Порядок. Усі зміни Порядку вступають в силу з день їх публікації на сторінці www.mp.pl. Замовлення розміщені за день до внесення змін в Положення виконуються відповідно до Порядку діючого на момент розміщення замовлення.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie