Таблиця 2-4. Принципи тактики дій у перипроцедуральному періоді у хворих, які вживають антитромбоцитарні ЛЗ (згідно з клінічними настановами  BSG та ESGE 2021)

низький ризик кровотечіa

не припиняйте антитромбоцитарну терапію

високий ризик кровотечіa

– не припиняйте застосування АСК (пропонується припинити застосування лише перед ампулектомією)

– у хворих, які приймають інгібітор P2Y12 (клопідогрель, прасугрель, тікагрелор):

1) високийб ризик тромбозу рішення в індивідуальному порядку (у співпраці з кардіологом)

2) низькийб ризик тромбозу відмінити інгібітор P2Y12 за 7 днів до процедури і відновити антитромбоцитарну терапію через 1–2 дні після процедури

aтабл. 2-1

бтабл. 2-2

АСК — ацетилсаліцилова кислота