Таблиця 2-5. Принципи тактики дій у перипроцедуральному періоді у хворих, які вживають оральні антикоагулянти, які не є антагоністами вітаміну К (НОАК)а
(згідно з клінічними настановами BSG та ESGE 2021)

Ризик кровотечіб

Тактика дій

низький

 

– пропустіть 1 дозу НОАК вранці в день проведення втручання, незалежно від того, приймається препарат 1 чи 2 × день

– призначити планово наступну дозу ЛЗ (ввечері в день процедури або наступного ранку відповідно до дозування)

високий 

– припиніть НОАК за ≥48 год до втручанняв

– відновіть лікування через 2–3 дні після втручання

a дабігатран (прямий інгібітор тромбіну); ривароксабан, апіксабан, едоксабан (інгібітори активного фактора X)

бтабл. 2-1

в Якщо пацієнт приймає дабігатран і кліренс креатиніну складає 50–79 мл/хв, останню дозу препарату застосувати за 4 дні до процедури, а якщо він складає 30–49 мл/хв — останню дозу препарату застосуйте за 5 днів до процедури.