Таблиця 18.9-3. Шкала органної недостатності, асоційованої з сепсисом (SOFA)а

Орган або система

Результат

0

1

2

3

4

дихальна система

PaO2/FiO2, мм рт.ст. (кПа)

≥400 (53,3)

<400 (53,3)

<300 (40)

<200 (26,7)б

<100 (13,3)б

гемокоагуляція

число тромбоцитів, × 103/мкл

≥150

<150

<100

<50

<20

печінка

білірубінемія, мкмоль/л (мг/дл)

<20 (1,2)

20–32 (1,2–1,9)

33–101 (2,0–5,9)

102–204 (6,0–11,9)

>204 (12)

система кровообігу

MAP ≥70 мм рт. ст.

MAP <70 мм рт. ст.

добутамін (будь-яка доза) чи допамін <5в

норадреналін ≤0,1 чи адреналін ≤0,1, чи допамін 5,1–15в

норадреналін >0,1 чи адреналін >0,1, чи допамін >15в

нервова система

шкала коми Глазгог

15

13–14

10–12

6–9

<6

нирки

креатинінемія, мкмоль/л (мг/дл)

<110 (1,2)

110–170 (1,2–1,9)

171–299 (2,0–3,4)

300–440 (3,5–4,9)

>440 (5,0)

або діурез, мл/добу       або <500 або <200

a онлайн-калькулятор англійською мовою — https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score
онлайн-калькулятор російською мовою — http://criticare.chat.ru/s-003.html

б під час механічної допоміжної вентиляції

в дози катехоламінів виражені у мкг/кг/хв, препарати вводяться впродовж ≥1 год

г →табл. 1.33-2

FiO2 — вміст кисню у вдихаємій суміші, виражений у вигляді десяткового дробу, MAP — середній артеріальний тиск, PaO2 — парціальний тиск кисню в артеріальній крові;

на підставі: Intensive Care Med. 1996; 22: 707–710