Таблиця 2.5-11. Дозування антитромботичних ЛЗ у пацієнтів із ГКС

Лікарський засіб

Дозування

парентеральні антикоагулянти

фондапаринукса, б

2,5 мг п/ш кожні 24 год (у хворих, які отримують стрептокіназу, перша доза в/в)

еноксапаринв, г

при STEMI в/в ін’єкція 0,5 мг/кг перипроцедурально; при NSTE­‑ACS 1 мг/кг п/ш кожні 12 год (перипроцедурально 0,5 мг/кг в/в)

нефракціонований гепаринг,ґ

перед коронарографією: 60–70 МО/кг (макс. 5000 МО) в/в струминно, в подальшому — 12–15 МО/кг/год (макс. 1000 МО/год) в постійній інфузії; зберігайте АЧТЧ 1,5–2,5 × ВМН 

під час ЧКВ: 70–100 МО/кгв/в (50–70 МО/кг, якщо застосовується інгібітор GP IIb/IIIa)

бівалірудинд

виключно перипроцедурально: 0,75 мг/кг в/в струминно, в подальшому — 1,75 мг/кг/год в постійній інфузії до 4 год після процедури включно

оральні антикоагулянти 

ривароксабане 

2,5 мг 2 × на день протягом ≈12 міс. (з АСК і клопідогрелем)

оральні антитромбоцитарні лікарські засоби

ацетилсаліцилова кислота

початкова доза (лише, якщо хворий раніше не отримував АСК) 150–300 мг (найкраще у вигляді непокритої оболонкою таблетки, розкусити), в/в — ацетилсаліцилат лізину 75–250 мг; в подальшому —75–100 мг/добу довготерміново

клопідогрельє,ж

доза насичення 300–600 мг (600 мг у випадку ЧКВ, 300 мг у випадку фібринолізу у хворих віком <75-ти р., а також у хворих, яким не проводилась реперфузійна терапія); 75 мг у випадку фібринолізу у хворих віком >75-ти р., у подальшому 75 мг/добу

прасугрельж,и

доза насичення 60 мг, в подальшому — 10 мг 1 × на день

тікагрелорє,з

доза насичення 180 мг, в подальшому — 90 мг 2 × на день

внутрішньовенні антитромбоцитарні ЛЗ

блокатор рецептора GP IIb/IIIa

абциксимабі

0,25 мг/кг в/в струминно, в подальшому — 0,125 мкг/кг/хв (макс. 10 мкг/хв) в інфузії впродовж 12 год

ептіфібатидї

180 мкг/кг в/в струминно двічі з інтервалом у 10 хв, у подальшому 2,0 мкг/кг/хв в інфузії впродовж 18 год

тирофібанй

25 мкг/кг в/в впродовж 3 хв, у подальшому — 0,15 мкг/кг/хв в інфузії впродовж 18 год

блокатор рецептора P2Y12

кангрелор

30 мкг/кг внутрішньовенноструминно, у подальшому 4 мкг/кг/хв шляхом безперервної інфузії протягом ≥2 год або протягом процедури, якщо вона триває довше

a Не рекомендується, якщо рШКФ <20 або хворий перебуває на програмному діалізі. б Не рекомендується у випадку первинного ЧКВ при STEMI; пацієнтам, яким проводять ЧКВ, під час процедури введіть в/в струминно одну дозу НФГ (70–85 МО/кг м. т. або 50–60 МО/кг м. т. у випадку одночасного застосування інгібітора GP IIb/IIIa). в Не рекомендується, якщо рШКФ <15. г Дозування при консервативній терапії — як при фібринолізі (→табл. 2.5-14). ґ У хворих з ХХН не потрібно модифікувати дозу. д Якщо рШКФ ≥30 і ≤60, зменште швидкість інфузії до 1,4 мг/кг/год; протипоказаний при рШКФ <30. е Можете розглянути можливість застосування після припинення парентеральної антикоагуляції (стратегія дослідження ATLAS ACS 2-TIMI 51). є При рШКФ ≥15 не потрібно модифікувати дозу. ж Обмежені дані про застосування у хворих на діалізній терапії та при рШКФ <15. з Не застосовуйте при фібринолітичній або консервативній терапії STEMI (у разі подальшого проведення ЧКВ можливою є заміна клопідогрелю на прасугрель або тікагрелор через 48 год після фібринолізу). и При масі тіла <60 кг підтримуюча доза 5 мг 1 × на день; протипоказаний хворим після інсульту, не рекомендується хворим у віці ≥75 років (якщо є необхідним, то у дозі 5 мг 1 × на день). і Немає особливих рекомендацій щодо застосування та модифікації дозування у хворих із ХХН, однак ретельно оцініть ризик кровотечі у хворих із рШКФ <30. ї Якщо рШКФ <50, зменште швидкість інфузії до 1,0 мкг/кг/хв; не рекомендується при рШКФ <30. й Якщо рШКФ <30, зменште швидкість інфузії на 50 %; не рекомендується при рШКФ <15.

NSTE­‑ACS — гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST, STEMI — інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, АСК — ацетилсаліцилова кислота, АЧТЧ — активований частковий тромбопластиновий час, НФГ — нефракціонований гепарин, рШКФ — розрахована швидкість клубочкової фільтрації (виражена в мл/хв/1,73 м2), ХХН — хронічна хвороба нирок, ЧКВ — черезшкірне коронарне втручання

на основі клінічних настанов ESC 2020 (NSTE­‑ACS) і 2017 (STEMI)