Zaproszenie na MIRCIM 2018

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na IV edycję McMaster International Review Course in Internal Medicine. Kurs odbędzie się w dniach 10–12 maja 2018 roku w Krakowie.

MIRCIM jest kursem doskonalącym z chorób wewnętrznych, organizowanym przez McMaster University (Kanada), który jest kolebką evidence-based medicine (EBM) i problem-based learning (PBL), oraz Polski Instytut Evidence Base Medicine i wydawnictwo Medycyna Praktyczna, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Towarzystwem Internistów Polskich i ponad 20 zagranicznymi towarzystwami internistycznymi, pod auspicjami International Society of Internal Medicine i European Federation of Internal Medicine.

Wykłady wygłosi 30 wybitnych ekspertów o światowej renomie, autorów wytycznych praktyki klinicznej oraz przełomowych badań, kształtujących współczesną medycynę. Przedstawią oni najnowsze, wiarygodne i istotnych dla codziennej praktyki informacje, z których skorzystają lekarze różnych specjalności – interniści, specjaliści z poszczególnych dziedzin interny, lekarze szpitalni i rodzinni oraz lekarze w trakcie specjalizacji. Wszystkie wykłady i dyskusje będą tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na język polski.

Dni wykładowe to 11 i 12 maja, natomiast 10 maja, w pierwszym dniu kursu, odbędą się liczne warsztaty oraz konferencja „Clinical cases in internal medicine: learning through practice”, podczas której lekarze z różnych krajów przedstawią najciekawsze przypadki kliniczne zgłoszone do konkursu „Best Case Report Contest”, a zaproszeni eksperci będę je komentować.

W 2017 roku MIRCIM zgromadził ponad 900 uczestników z 36 krajów. Kurs został bardzo wysoko oceniony – uczestnicy pochlebnie wypowiadali się o doborze tematów, poziomie wykładów oraz wydarzeniach towarzyszących (zob. MIRCIM 2017).

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem w Krakowie w maju 2018 roku.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Akbar Panju
MB, ChB, FRCP(C)
FRCP(Edin)
FRCP(Glasg), FACP

Mark Crowther
MD, MSc, FRCP(C)

Piotr Gajewski
MD, PhD, FACP

Honorowy Przewodniczący

Paul O’Byrne
MB, FRCP(C), FRSC

Zaproszenie na MIRCIM 2018
McMaster Textbook

Textbook of Internal Medicine is the first Canadian textbook developed at McMaster University, the birthplace of problem-based learning (PBL) and evidence-based medicine (EBM) and one of the leading medical schools in the world. Practical, affordable and convenient, it provides verified medical knowledge useful in everyday practice.

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our cookies policy for more information.