Медична допомога в Польщі для біженців від війни в Україні. Правовий статус станом на 26 березня 2022 року

Дата: 8 квітня, 2022
Автор: Tamara Zimna
Додаткова інформація

Скорочення: НФЗ — Національний фонд здоров’я [NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia], РП — Республіка Польща, ОПП — Омбудсмен з прав пацієнтів, ЄС — Європейський Союз

12 березня 2022 року було прийнято спеціальний закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни» (Вісник законів від 2022 року, поз. 583; далі: Закон [положення Закону мають загальний характер, детальні рішення регулюватимуться виконавчими положеннями, які будуть обговорюватися на веб-сайті mp.pl у міру їх публікації – прим. ред.]). Однак варто усвідомлювати, що через темпи роботи над цим нормативним актом не вдалося уникнути юридичних прогалин і вже 26 березня 2022 року було прийнято поправку до закону, положення якої набрали чинності заднім числом від дня 24 лютого 2022 року1.

Особи, які мають право на медичні послуги в Польщі

Закон визнає право на медичну допомогу, що надається в Польщі, таким особам2, перебування яких на території Республіки Польща вважається легальним (далі визначених як: іноземці з України)3:

1) громадянам України та їх чоловіку/дружині, які не мають громадянства України, та їхнім дітям, народженим4 в Польщі, які:

а) прибули на територію Республіки Польща від дня 24 лютого 2022 року у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на території України5

б) заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща

в) не виїхали з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць6

2) громадянам України, які мають Карту поляка разом із найближчою родиною, що:

а) прибули на територію Республіки Польща від дня 24 лютого 2022 року внаслідок воєнних дій, що ведуться на території України

б) заявляють про намір залишатися на території Республіки Польща.

З положень ст. 1 абз. 1 і 2 Закону випливає, що його дія поширюється не лише на громадян України, а й на чоловіка/дружину громадян України, навіть якщо вони не мають громадянства України. Легальним вважається також перебування дитини, народженої в Польщі від матері, яка є громадянкою України.7 Однак положення нового закону не визначають, кого ми зараховуємо до інших членів найближчої родини громадянина України, який має Карту поляка (ст. 1 абз. 1 Закону).8 Власники Карти поляка можуть виїжджати за кордон навіть на термін понад 1 місяць, не втрачаючи права на медичні послуги під час перебування в Польщі, надані на підставі Закону.

Повноваження інших іноземців з України

Громадяни третіх країн та особи без громадянства, які прибули на територію Республіки Польща від дня 24 лютого 2022 р. у зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території України, і які не відповідають умовам, на які поширюється дія нового закону (напр., через відсутність громадянства України або перебування в шлюбі з таким громадянином), можуть отримати т.зв. тимчасовий захист для іноземців, які звертаються за міжнародним захистом, і на цій підставі користуватися медичною допомогою в Польщі, але тоді їх лікування має бути забезпечене постачальниками послуг, які виконують цивільно-правовий договір, укладений з Головою Управління у справах іноземців9 (напр., у центрах для іноземців10).11

«Тимчасовий захист» надається на підставі Виконавчого рішення Ради Європейського Союзу (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, в якому зазначено наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні ст. 5 Директиви 2001/55/EC, що призводить до введення тимчасового захисту.12 Рішення Ради ЄС 2022/382 охоплює додаткові категорії переміщених осіб, визначених ширше, ніж у новому польському законі, і поширюється не лише на громадян України, які були переміщені від 24 лютого 2022 року в результаті військового вторгнення російських збройних сил, а також на особи без громадянства та громадян інших країн, ніж Україна, які користувалися статусом біженця або еквівалентним захистом в Україні, а також на особи, які легально проживали в Україні і які не можуть на безпечних і тривалих умовах повернутися до своєї країни чи регіону походження. Цей вид захисту також охоплює членів сімей переміщених осіб, які разом перебували і проживали в Україні до 24 лютого 2022 року. Таким видом захисту в основному користуються особи, які подорожують до інших країн і не мають наміру залишатися на території Республіки Польща.

Медична опіка для іноземців, які отримали т. зв тимчасовий захист, охоплює медичні послуги в тій мірі, в якій право до послуг поширюється на осіб, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням,13 за винятком санаторно-курортного лікування або санаторно-курортної реабілітації. Таким особам голова Управління у справах іноземців видає, на їхнє прохання, довідку, яка підтверджує їх право, із зазначенням терміну користування тимчасовим захистом. Медична допомога надається, в рамках фінансових можливостей, на строк не менше 2 місяців, але не довше, ніж на строк дії довідки.14

Документальне оформлення прав на медичне обслуговування

В’їзд до Польщі іноземців з України внаслідок збройного конфлікту реєструється під час прикордонного контролю (у паспорт ставиться штамп прикордонної служби Республіки Польща, а особам без паспорта прикордонна служба Республіки Польща видає відповідну довідку).15

У випадку, якщо в’їзд громадян України та їх чоловіка/жінки без громадянства України на територію Республіки Польща не зареєстровано під час прикордонного контролю, їх перебування на території Республіки Польща реєструється Головнокомандувачем прикордонної служби, за їх письмовою заявою, поданою особисто до будь-якого органу виконавчої влади ґміни. Таку заяву необхідно подати не пізніше 60 днів з дня в’їзду іноземця з України до Польщі.

Іноземцям з України, на яких поширюються положення Закону і які мають намір залишитися в Польщі, за їх заявою, поданою до будь-якої ґміни на території Республіки Польща, надається спеціальний номер PESEL, для підтвердження їхньої особи16, а на додаток видається цифровий e-ідентифікатор, представлений через мобільний застосунок (mObywatel), а також створюється та автоматично підтверджується довірений профіль, що містить адресу електронної пошти та номер мобільного телефону. Від імені недієздатної або обмежено дієздатної до правних дій особи, заяву подає один із батьків, опікун, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.17 Орган ґміни підтверджує особу на підставі проїзного документа, Карти поляка або іншого документа з фотографією, що дозволяє ідентифікувати особу, а для осіб віком до 18 років також документа, що підтверджує народження, та вносить ці дані до реєстру PESEL. Ідентифікація особи може відбуватися і на підставі визнаного недійсним документа, якщо він дає змогу ідентифікувати особу.18

Обсяг медичної допомоги

Обсяг медичної допомоги, що надається іноземцям з України, зазначений у ст. 37 Закону.19 Цим особам мають надаватися медичні послуги на тих самих принципах, що й особам, які охоплені обов’язковим або добровільним медичним страхуванням, і в обсязі, що випливає із Закону від 27 серпня 2004 року про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів (Вісник законів від 2021 року, ст. 1285 після внесених змін). Медична допомога, яка надається іноземцям з України, включає також прийом лікарських засобів, які видаються отримувачам послуг суб’єктами, що реалізують програми медичної політики Міністра охорони здоров’я (ст. 37 абз. 2 Закону).

На -2019280158 рецепті, який за новим законом виписується іноземцю з України, вписується ідентифікатор IN, яким користується20 не застрахована особа, яка має право на безкоштовне медичне обслуговування.21 Таким чином, пацієнтам, на яких поширюються положення нового закону, можуть бути виписані рецепти з реімбурсацією,22 направлення або виконання необхідних щеплень, аналогічно як і іншим застрахованим особам.23 Однак до переліку доступних медичних послуг не входить санаторно-курортне лікування та санаторно-курортна реабілітація (ст. 37 абз. 1 Закону).

Реімбурсації підлягають лише медичні послуги, які надаються особам, на яких поширюється дія нового Закону, постачальниками послуг на основі договорів про надання медичних послуг, укладеними з Національним фондом здоров’я (НФЗ), та аптеками на основі договорів на реалізацію рецептів.

Рівність у доступі до послуг

Іноземці з України в новому законі не отримали жодних пільгових умов доступу до медичних послуг у Польщі. Омбудсмен прав пацієнта24 (ОПП) разом із НФЗ25 наголошують, що положення польського законодавства гарантують громадянам Польщі та України рівний доступ до медичних послуг, а національність чи громадянство не може бути підставою для прийому пацієнтів поза чергою. На думку ОПП та НФЗ є неприйнятними як випадки, коли, незважаючи на відсутність медичних показань або недотримання черги в листі очікування, громадяни України приймаються перед польськими пацієнтами, так і ситуації їх дискримінації з точки зору рівного доступу до послуг. Така неприйнятна практика порушує колективні права пацієнтів на рівний доступ до медичних послуг.

Комерційне фінансування медичної допомоги

Суб'єкту, який здійснює комерційну медичну діяльність (крім договору з НФЗ або цивільно-правового договору з Головою Управління у справах іноземців), не дозволяється розмежовувати тарифи за надані медичні послуги залежно від громадянства або країни проживання пацієнта.26 На медичні послуги, що надаються за оплату, у випадках, коли закон та окремі нормативно-правові акти допускають таку оплату, суб’єкт, що здійснює медичну діяльність, виписує рахунок-фактуру, у якому — на прохання пацієнта - вказується перелік проведених діагностичних та лікувальних процедур. Такий рахунок-фактура має відповідати діючому розміру оплати, визначеному в організаційних положеннях та прейскуранті, який надається пацієнтам.27

Джерела фінансування

Витрати на медичні послуги, що надаються відповідно до Закону, будуть покриватися постачальникам послуг та аптекам через НФЗ. Послуги, що надаються іноземцям з України відповідно до Закону, мають бути включені до звіту не раніше, ніж разом із розрахунком послуг з березня 2022 року.28 Фінансування цих послуг здійснюватиметься за рахунок цільової субсидії з державного бюджету, яка надається з частини, якою розпоряджається Міністр охорони здоров’я. Детальний порядок та спосіб фінансування витрат на послуги буде визначено в договорі, укладеному між Міністром охорони здоров’я та Головою НФЗ. Фінанси для цієї мети будуть передані до НФЗ через банк Bank Gospodarstwa Krajowego з Фонду допомоги Україні.

Іноземцям з України положення не надають статус отримувача послуг. Це означає, що вони можуть звертатися до центрів первинної медичної ланки лише на одноразові візити.29

Працевлаштування лікарів-інтернів для надання медичних послуг іноземцям з України

У зв’язку з масовим припливом переміщених осіб із зони збройного конфлікту з метою надання медичних послуг іноземцям з України медична установа може прийняти на роботу лікарів та лікарів-стоматологів, які проходять інтернатуру також за межами установи, де вони проходять інтернатуру (напр., в іншому організаційному підрозділі, створеному з цією метою):30

1) поза робочим часом, протягом якого вони проходять інтернатуру, або

2) у рамках відпустки без збереження заробітної плати, що надається за місцем проходження інтернатури на строк не більше, ніж 3 місяці (роботодавець лікаря або лікаря-стоматолога під час проходження інтернатури не може відмовити у наданні такої відпустки).

Лікарі та лікарі-стоматологи, які надають медичні послуги іноземцям з України під час проходження інтернатури, підлягають нагляду та керівництву лікаря, уповноваженого самостійно практикувати, який призначається керівником підрозділу, у якому вони надають такі послуги.

Надання телепоради пацієнту з України, який знаходиться на території Україні

Місце перебування пацієнта (у країні чи за кордоном) під час здійснення телепоради не має значення для юридичної оцінки правильного виконання лікарем професійних обов’язків у такий спосіб. У разі надання медичних послуг за допомогою телеінформаційних систем або систем зв’язку місцем надання послуг є місце перебування медичних працівників, які надають ці послуги.31 Здійснення професії лікаря через телеінформатичні системи або системи зв’язку, тобто дистанційно, без фізичного контакту між лікарем і пацієнтом, вже багато років передбачені положеннями Закону від 5 грудня 1996 р. про професії лікаря та лікаря-стоматолога.32 Пацієнт повинен прийняти такий спосіб проведення медичного обстеження (лікар повинен отримати згоду пацієнта на обстеження).33 У рамках телепоради пацієнту може бути виданий, наприклад, електронний рецепт, у тому числі транскордонний рецепт в електронній формі34

Незалежно від джерела фінансування медичних послуг, а отже, також у разі надання послуг, що не підлягають реімбурсації Національним фондом здоров’я, дійсними є видані на підставі закону про медичну діяльність35 положення розпоряджень Міністра охорони здоров’я про організаційні стандарти медичної допомоги, зокрема щодо введення законодавчих обмежень у реалізації телеконсультації (через вік пацієнта або вид послуг, що надаються тільки при безпосередньому контакті з пацієнтом):

1) розпорядження Міністра здоров’я від 12 серпня 2020 року «Про організаційний стандарт телеконсультації в рамках первинної ланки медичної допомоги» (Вісник законів від 2020 року, ст. 1395 із пізнішими змінами).

2) розпорядження Міністра здоров’я від 11 квітня 2019 р. «Про організаційні стандарти охорони здоров’я у сфері радіології та візуалізаційної діагностики, що здійснюється за допомогою телеінформатичних систем» (Вісник законів від 2019 р., ст. 834)

3) розпорядження Міністра здоров’я від 8 жовтня 2020 року «Про організаційний стандарт медичної допомоги хворому з підозрою на інфекцію або зараження вірусом SARS-CoV-2» (зведений текст: Вісник законів 2022 року, ст. 382, з пізнішими змінами).

Перешкоди у проведенні телеконсультації для пацієнта виникають насамперед з актуальних медичних знань, наприклад, якщо для належного лікування необхідний фізикальний огляд пацієнта. Тому необхідно враховувати не лише юридичний, а передусім медичний аспект допустимості проведення дистанційного дослідження (допоміжні можуть бути настанови щодо надання телемедичних послуг разом з рекомендацією щодо їх використання лікарями та лікарями-стоматологами в рамках їх професійної діяльності від дня 24 липня 2020 року, прийняті Президією вищої лікарської ради,36 а також рекомендації консультантів у конкретній галузі медицини37).

 

Виставлення рецептів особам з України (перетинаючих кордон Республіки Польща після 24.02.2022 р.)а

1) Ідентифікатори документів, що підтверджують особу громадян України

До розширеного переліку ідентифікаторів документів, що підтверджують особу з України, входять:

· ідентифікатор паспорта України

· ідентифікатор номера внутрішнього паспорта в Україні

· ідентифікатор водійського посвідчення в Україні

· номер Тимчасового посвідчення особи іноземця в Польщі (TZTC).

2) Виставлення рецепта з реімбурсацією

Можливість виставлення рецепту з реімбурсацією для особи з України, яка легально перетнула кордон РП з 24 лютого 2022 року, після виконання таких технічних умов у документі з рецептом:

· використання одного з перерахованих вище ідентифікаторів документа, що посвідчує особу, або номер PESEL, присвоєний цій особі

· застосування додаткового повноваження «IN» (оскільки ця особа не матиме статусу застрахованої в системі EWUŚ)

· у випадку громадянина України з уже присвоєним номером PESEL також слід застосовувати додаткове повноваження «IN», оскільки ця особа не матиме статусу застрахованої в системі EWUŚ.

· відсутність зазначення ідентифікаційного номера платника - так само, як і для осіб з номером PESEL

· невикористання шаблону із зазначенням документа, що підтверджує право на послуги, який використовують для передачі номеру карти EKUZ для іноземців.

Після виконання описаних умов не з’явиться помилка принципу, що контролює зазначення документа, який засвідчує право на послуги.

3) Рецепт з реімбурсацією на дитину без документа, що посвідчує особу

Рецепт може бути виданий на дитину, яка не має документа, що підтверджує її особу, якщо є можливість вказати опікуна, який відповідає вищевказаним умовам.

У такій ситуації ідентифікатором дитини може бути лише технічний ідентифікатор у полі особи, що виписує рецепт.б Стосовно дитини рекомендується надати такі дані, якщо це можливо:

· ім'я та прізвище

· дата народження

· стать

· адреса та контактні дані.

Однак у даних опікуна слід дотримуватися всіх правил, описаних у пункті 2.

a на підставі повідомлення про достосування рецепта/документа для реалізації рецепта для обслуговування людей з України. https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/e-recepta-dla-osob-z-ukrainy (доступ: 19.03.2022)

б (root: 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.{id_wystawcy}.17.1)

Література

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie