Артеріальний пульс, неправильний

Пульс — це коливальний рух стінки артерій, що виникає внаслідок скорочень серця та еластичності судинних стінок. Дослідження пульсу полягає в огляді артерій, що розташовані поверхнево під шкірою, пальпації та аускультації. У дорослої особи пальпаторно (з обох сторін) досліджують: внутрішню сонну, променеву, плечову, стегнову, підколінну, тильну артерію стопи та задню великогомілкову артерії. Оцінка пульсу включає в себе частоту (частий, рідкий), регулярність (ритмічний, аритмічний), амплітуду (великий, малий), тривалість систолічної хвилі (швидкий, повільний).

Причини неправильного пульсу:

1) пульс малий і повільний — стеноз аортального клапана;

2) ниткоподібний пульс (частий, слабкого наповнення) — шок, рідко гарячка або тампонада серця;

3) гіпокінетичний пульс — знижений об’єм викиду лівого шлуночка (серцева недостатність, порушення відтоку з лівого шлуночка), підвищений периферичний судинний опір;

4) пульс швидкий та великий — недостатність аортального клапана, відкрита артеріальна протока, стани гіперкінетичного кровообігу;

5) гіперкінетичний пульс — недостатність аортального клапана, відкрита артеріальна протока, стани гіперкінетичного кровообігу, гіпертрофічна кардіоміопатія із обструкцією вихідного тракту, недостатність мітрального клапана;

6) подвійний пульс (2 позитивні хвилі під час систоли) — гіпертрофічна гіпертрофічна кардіоміопатія із обструкцією вихідного тракту, комбінована вада, що включає недостатність і стеноз аортального клапана;

7) дикротичний пульс (одна хвиля припадає на період систоли, а друга на початок діастоли) — тампонада серця, тяжка серцева недостатність, гіповолемічний шок; рідко у здорових молодих людей;

8) парадоксальний пульс (виявляється під час спокійного дихання: під час вдиху наповнення пульсу значно зменшується (або пульс зникає), що супроводжується зниженням систолічного артеріального тиску на >10 мм рт. ст.; величину парадоксального пульсу можна оцінити за допомогою сфігмоманометру — присутній, якщо І тон Короткова вислуховується лише під час видиху) — тампонада серця (більшість випадків), констриктивний перикардит, масивна тромбоемболія легеневої артерії, шок, астма і тяжке ХОЗЛ (причиною є значні коливання інтраторакального тиску);

9) альтернуючий пульс (почергово хвиля пульсу великої і малої амплітуди) — лівошлуночкова серцева недостатність;

10) близнюковий пульс (після кожного нормального серцевого скорочення виникає шлуночкова екстрасистола) — ектопічні екстрасистоли, що супроводжують синусовий ритм, AB-блокада по типу Самойлова-Венкебаха з провідністю 3:2 та за наявності непроведеної передсердної екстрасистоли після кожного другого синусового збудження;

11) дефіцит пульсу (різниця між числом серцевих скорочень і числом пульсових хвиль, визначених пальпаторно протягом хвилини) — швидка фібриляція передсердь, численні шлуночкові екстрасистоли;

12) різниця між амплітудами пульсу на симетричних артеріях — звуження просвіту артерій (найчастіше на фоні атеросклеротичного ураження), розшарування аорти, аневризма аорти, хвороба Такаясу, коарктація аорти, надклапанний стеноз аортального клапана.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie