тон

1. Механізм: закриття півмісяцевих клапанів — аортального (компонент А2) і легеневого (компонент P2), компонент А2 — голосніший і незначно випереджує P2. Вислуховується, як один звук під час видиху, а під час вдиху настає його роздвоєння (т. зв. фізіологічне роздвоєння).

2. Аускультація: нормальний II тон найкраще чути на основі серця, у точці вислуховування аортального клапана. Вислуховуване роздвоєння II тону без клінічного обгрунтування вимагає диференціації з пізньосистолічним кліком (додатковий систолічний тон, зазвичай, добре чутний або гучніший в III або IV лівому міжребер’ї біля грудини зі змінною інтенсивністю, періодично повністю зникає).

1) широке роздвоєння II тону:

а) (ригідне) фіксоване — не залежить від фаз дихання. Причини: неускладнений дефект міжпередсердної перегородки типу ostium secundum, тяжка серцева недостатність (рідко).

б) нефіксоване — постійне широке роздвоєння II тону, що поглиблюється при вдиху. Причини: повна блокада правої ніжки пучка Гіса.

2) парадоксальне роздвоєння II тону (P2 випереджує А2) — вислуховується тільки під час видиху. Причини: повна блокада лівої ніжки пучка Гіса, стеноз аортального клапанa, звуження вихідного тракту лівого шлуночка, недостатність тристулкового клапана, синдром передчасного збудження шлуночків з додатковим шляхом проведення в правому шлуночку, стимуляція правого шлуночка серця.

3) поодинокий II тон (незалежно від фази дихального циклу) — відсутня одна зі складових компонентів II тону або обидва компоненти накладаються. Причини: легенева емфізема, виражений стеноз кальцифікованого аортального клапанa, стеноз клапану легеневої артерії, похилий вік.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie