Систоло-діастолічні (безперервні) шуми

1. Механізм: шунтування крові під високим або низьким тиском у результаті патологічних артеріо-артеріальних або артеріо-венозних сполучень.

2. Причини: незарощена Боталова протока, аортально-легеневе вікно (сполучення), розрив аневризми синуса Вальсальви до правого шлуночка або правого передсердя, нориці легеневих артерій, відходження коронарної артерії від легеневої артерії, артеріально-венозні мальформації (найчастіше в легенях). Безперервним систоло-діастолічним шумом є також невинний «шум вовчка», що вислуховується над внутрішньою яремною веною. Часто вислуховується у дітей та молодих дорослих (найчастіше — у вагітних жінок) або при станах гіперкінетичного кровообігу.

3. Аускультація: вислуховуються впродовж усього серцевого циклу, без чіткої перерви між систолою і діастолою. Розпочинаються під час систоли і досягають, зазвичай, максимальної гучності близько II тону серця та зберігаються протягом усієї діастоли або її частини.

«Шум вовчка» найкраще вислуховується у куті між ключицею та грудинно-ключично-сосковидним м'язом, частіше, справа. Шум найгучніший у фазі діастоли, посилюється в положенні стоячи та після повороту голови в протилежний бік, стихає або зникає в положенні лежачи та після легкого натискання внутрішньої яремної вени над місцем прикладання фонендоскопу.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie