Гематурія

Збільшення числа еритроцитів у сечі — >3 y полі зору мікроскопа у відцентрифугованому осаді сечі. Мікроскопічна гематурія (еритроцитурія) — колір сечi незмінений. Макроскопічна гематурія — колір сечі вказує на наявність крові.

Патомеханізм та причини

Причини гематурії — класифікація в залежності від місця, звiдки еритроцити потрапляють у сечу:

1) клубочкові (гломерулопатії) — IgA-нефропатія, нефропатія тонких базальних мембран, синдром Альпорта, кожний гострий або хронічний гломерулонефрит;

2) позаклубочкові:

а) верхня частина сечовивідних шляхів — сечокам'яна хвороба, кісти нирок, новоутворення (нирки, ниркової миски, чашок, сечовoду), гіперкальціурія, гіперурикозурія, пієлонефрит, травма нирки, папілярний некроз, інфаркт нирки, тромбоз ниркових вен, туберкульоз нирок;

б) сечовий міхур — запалення, рак, поліп, травма, камінь, ендометріоз;

в) уретра — запалення, травма, стеноз, новоутворення, стороннє тіло;

г) передміхурова залоза — рак, доброякісна гіперплазія, простатит;

3) інші — інтенсивне фізичне навантаження, гарячка, статевий акт, геморагічний діатез, домішка менструальної крові, нез’ясована причина.

Позаклубочкова гематурія вивляється в ≈90 % випадків.

Колір сечі, що вказує на гематурію, може бути викликаний наявністю барвників із продуктів харчування (буряки, ревінь, рижик смачний, синтетичнi барвники), та ЛЗ (листя сени, рифампіцин, фенолфталеїн).

Діагностика

Позитивний результат тест-смужки на наявність крові в сечі завжди треба підтвердити мікроскопічним дослідженням (причиною позитивного результату може бути наявність гемоглобіну чи міоглобіну). Суб'єктивне і об'єктивне обстеження, а також попередні допоміжні дослідження (загальний аналіз сечі та осаду, загальний аналіз крові, концентрація в сироватці крові креатиніну, натрію, калію, кальцію, параметри згортання крові у випадку підозри на геморагічний діатез). Обсяг діагностичної тактики і послідовність проведення досліджень визначаються ймовірністю причини гематурії:

1) позаклубочкові причини більш ймовірні в разі макрогематурії та старшого віку;

2) на клубочкову причину вказує протеїнурія (>0,5 г/добу) та еритроцитарні циліндри; наявність при фазово- контрастній мікроскопії осаду сечі >80 % дисморфічних еритроцитів (деформовані еритроцити) вказує на клубочкову гематурію і наступним дослідженням повинна бути біопсія нирки (якщо є клінічні показання).

У випадку макрогематурії та мікрогематурії без інших ознак, які б явно вказували на клубочкову причину → проведіть повну діагностику включно з візуалізаційним дослідженням верхнього відділу сечовивідної системи (класична урографія або спіральна КТ-урографія), цистоскопія і цитологічне дослідження сечі, а в жінок також гінекологічне обстеження. Діагностика є обов’язковою, якщо гематурія з’явилася під час лікування антикоагулянтами.

Діагностика, зазвичай, не потрібна, якщо гематурія з’явилася:

1) у молодої жінки з типовою картиною циститу і підтвердженою ІСШ (значуща бактеріурія), якщо в результаті лікування зникли скарги та гематурія, а також немає гематурії в контрольних аналізах сечі;

2) у зв’язку з інтенсивним фізичним навантаженням, гарячкою, менструацією, потенційною травмою сечовивідних шляхів (напр. статевий акт), a в контрольних аналізах сечі, що виконані через >48 год від завершення дії підозрюваної причини, нeмає гематурії.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie