Примусова психіатрична госпіталізація пацієнта

1. Правові режими примусової психіатричної госпіталізації пацієнта: 

1) невідкладний, що дозволяє лікування без згоди — стосується особи, у якої діагностується психічне захворювання (на рівні психотичних розладів) і поведінка якої вказує на те, що у зв’язку із психічною хворобою це безпосередньо загрожує її життю (суїцидальні тенденції) або життю чи здоров’ю інших людей (агресія);

2) невідкладний, що дозволяє діагностику психічного стану — стосується особи, поведінка якої вказує на те, що у зв’язку із психічними порушеннями це безпосередньо загрожує її життю або життю чи здоров’ю інших осіб, але виникають сумніви, чи вона є психічно хворою, а госпіталізація має на меті прояснити ці сумніви — в обох вище наведених випадках необхідність госпіталізації оцінюється суддею;

3) на основі дійсного вироку суду — стосується психічно хворої особи, якщо:

а) дотеперішня поведінка цієї особи вказує на те, що ненадання їй стаціонарного лікування призведе до значного погіршення психічного стану;

б) вона нездатна до самостійного забезпечення основних життєвих потреб, та є підстава вважати, що стаціонарне лікування принесе покращення стану її здоров’я.

2. Хто може внести заявою про проведення психіатричного огляду: чоловік/дружина, найближчі прямі родичі хворого, законний представник, фактичний опікун, органи соціальної опіки, інші особи. Має бути долучене засвідчення психіатра, у якому детально обґрунтовується підстава для стаціонарного психіатричного лікування. Заява яка направляється в суд лікарем психіатром після огляду, за місцем знаходження закладу, повинна містити «висновок лікаря психіатра».

3. Психічно хворий, психічний стан якого не дозволяє оцінити, чи дає він згоду на госпіталізацію, може бути прийнятий до психіатричної лікарні, з відповідними зауваженнями, які показують судді. 

4. Госпіталізація недієздатних осіб є складною процедурою. Для лікаря, який направляє до психіатричної лікарні є суттєвим, що госпіталізація пацієнта можлива без згоди його законного представника. 

5. Закону України «Про психіатричну допомогу» — http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1489-14; постанова «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру» — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05/conv/print1383917769810236.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie