Аденоматозні поліпи

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ

Аденоматозні поліпи (найчастіший тип поліпів у дорослих) є новоутвореннями, що характеризуються гіперплазією та дисплазією клітин залозистого епітелію — низького або високого ступеня. Якщо клітини з дисплазією високого ступеня перетинають м'язову бляшку слизової оболонки та інфільтрують підслизову оболонку, то це інвазивний рак (так званий «рак у поліпі»).

КЛІНІЧНА КАРТИНА ТА ПРИРОДНИЙ ПЕРЕБІГ

Головним симптомом є кровотеча з прямої кишки; значно рідше спостерігається незначна анемія, позиви до дефекації або домішки слизу в калі. Багато поліпів, особливо діаметром <1 см, протікають безсимптомно. Ризик малігнізації поліпу залежить від: діаметру (чим більший діаметр поліпу, тим вищий ризик), форми (вищий ризик при поліпах на широкій основі, ніж при поліпах на ніжці), гістологічної будови (найвищий ризик у випадку ворсинчатої аденоми, а найнижчий у випадку тубулярної аденоми).

ДІАГНОСТИКА

Зазвичай діагноз встановлюють на основі колоноскопії (чутливість >90 % для виявлення поліпів діаметром ≥7 мм) або КТ-колонографії (чутливість 90 % для утворень діаметром >1 см). На даний момент дуже рідко виконується іригографія з подвійним контрастуванням. Гістологічне дослідження патологічної тканини, що була видалена цілим комплексом, дає можливість визначити тип поліпу (неопластичний [у т. ч. різновид аденоми та ступінь дисплазії], або непухлинний).

ЛІКУВАННЯ

1. Виявлення поліпа товстого кишківника є показанням до його видалення та гістологічного дослідження усієї видаленої тканини.

2. Зазвичай ендоскопічна поліпектомія: поліпи діаметром ≤5 мм, а також сидячі поліпи діаметром 6–9 мм слід видаляти діатермічною петлею без використання електрокоагуляції («холодна поліпектомія»). Поліпи на широкій основі діаметром 10–19 мм, а також поліпи на ніжці діаметром >5 мм потрібно видаляти петлею із використанням електрокоагуляції («гаряча поліпектомія»). Рекомендується позначати місце видалення поліпу методом ендоскопічного татуювання.

3. У випадку виявлення в аденомі вогнища раку у межах підслизової оболонки, більш обширних операцій можна не виконувати, якщо поліп був повністю видалений, мінімальний край резекції без інфільтрації раку ≥1 мм, ступінь диференціації раку є високим та не виявлено інфільтрації лімфатичних чи кровоносних судин. Якщо ці умови не виконані → резекція відповідної частини товстого кишківника з регіонарною лімфаденектомією.

ДИСПАНСЕРИЗАЦІЯ ПІСЛЯ ПОЛІПЕКТОМІЇ

Відповідно до настанов ESGE після першої колоноскопії з поліпектомією в залежності від факторів ризику раку хворих відносять до груп малого та високого ризику. Алгоритм спостереження →рис. 4.24-1.   

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie