Показник [матеріал]

імуноглобуліни G (IgG) [СР]

Показники норми

7–16 г/л

Інтерпретація результату

поліклональні — гострі та хронічні запальні захворювання, паразитарні захворювання, цироз печінки, СНІД, аутоімунні захворювання, саркоїдоз; моноклональні — плазмоцитома (множинна мієлома), хвороба важких ланцюгів, макроглобулінемія Вальденстрема, лімфоми

первинні — агаммаглобулінемія зчеплена з Х-хромосомою (синдром Брутона), синдром дефіциту антитіл, синдром надлишку IgM (гіпер-IgM-синдром), ізольований дефіцит IgA, ізольований дефіцит IgM, дефіцит підкласів IgG, синдром дефіциту аденозиндезамінази, синдром імунодефіциту з ангіоматозом і атаксією, імунодефіцит із тромбоцитопенією; вторинні — пухлини лімфатичної та ретикулоендотеліальної системи, мієлома, нутритивна недостатність, ентеропатії із втратою білка, нефротичний синдром, опіки, хіміотерапія та променева терапія, лікування ГК та імуносупресії після трансплантації органів, спленектомія, злоякісна анемія, тимома, вірусні інфекції (вірус Епштейна-Барра, краснуха, кір)

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie