Пухлини яєчника

ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯвгору

Первинні новоутворення яєчника поділяються на епітеліальні (карциноми) та неепітеліальні пухлини.

1. Рак яєчника – це гетерогенна група злоякісних пухлин, що розвиваються з епітеліальної тканини різного походження і пов’язані з яєчником. Згідно з класифікацією ВООЗ, рак яєчника розподіляється на 6 основних гістологічних типів: серозний, муцинозний, ендометріоїдний, світлоклітинний (мезонефроїдний), перехідно-клітинний, плоскоепітеліальний. Кожен з цих типів, в свою чергу, можна поділити на 3 категорії: доброякісні пухлини, злоякісні пухлини і пухлини проміжного ступеня злоякісності; останні часто називають пограничними пухлинами (borderline).

За морфологічно-прогностичним поділом раку яєчника вирізняють 2 типи:

1) тип I – характеризується високою генетичною стабільністю, раннім діагностуванням, повільним розростанням, низькою чутливістю до хіміотерапії, рідкіснішими рецидивами і добрим прогнозом (80 % 5-річної виживаності),

2) тип II – характеризується генетичною нестабільністю, діагностуванням на III i IV стадії поширення процесу, швидким розростанням, високою чутливістю до хіміотерапії, швидкими рецидивами і поганим прогнозом (90 % хворих помирають упродовж 5-ти років).

2. Класифікація неепітеліальних новоутворень яєчника охоплює такі типи: карциносаркоми яєчника, пухлини строми статевого тяжа (які можуть бути гормонально активними), гермінальні новоутворення, дрібноклітинні та нейроендокринні новоутворення, плоскоепітеліальні карциноми, що розвиваються у зрілій тератомі яєчника, та струма яєчника зі злоякісною трансформацією.

До найпоширеніших гормонально-активних новоутворень належать: гранульозоклітинна пухлина ювенільного і дорослого типу, фіброма, текома, фібротекома,  пухлина з клітин Сертолі, пухлина з клітин Лейдіга, пухлина з клітин Сертолі-Лейдіга, гінандробластома, пухлини зі стероїдних клітин, пухлина статевого тяжа з кільцевими трубочками (sex cord tumours with annular tubules – SCTAT), а також некласифіковані пухлини.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗвгору

1. Рак яєчника найчастіше розвивається з клітин покривного епітелію яєчника. Серозні карциноми складають 75 % карцином, по 10 % -- муцинозні та ендометріоїдні карциноми. Світлоклітинні (мезонефроїдні) карциноми, пухлина Бреннера та недиференційовані карциноми складають менше < 1 % випадків.

Припускають, що рак може виникнути також з епітелію яєчникових фімбрій, розташованих в абдомінальній частині маткових труб. Можливий також розвиток раку з епітеліальних клітин, які мігрують до яєчника. Приблизно у 10 % випадків рак виникає зі статевих клітин, які є попередниками яйцеклітин або з клітин гранулярного шару фолікула. У Польщі щороку фіксується 3500 випадків раку яєчника, а внаслідок цього злоякісного новоутворення помирають 2500 жінок. Найчастіше хворіють жінки у віці 50–60 років.

2. Неепітеліальні злоякісні новоутворення яєчника спостерігаються рідко, що може бути причиною складнощів при встановленні діагнозу. У цій групі знаходяться також новоутворення строми статевого тяжа, на які припадає 5 % усіх новоутворень яєчника і 7 % злоякісних пухлин яєчника; деякі з них секретують гормони (гормонально-активні пухлини). Пухлини, які продукують надлишкову кількість естрогенів, можуть бути доброякісні (текома) або злоякісні (гранульозоклітинна пухлина, 7,5–10 % первинних злоякісних пухлин яєчника). Андроген-секретуючі пухлини складають < 1% усіх новоутворень яєчника, і вони зазвичай   злоякісні. Можуть розвиватися з клітин зернистого шару, із тека-клітин, гілюсних клітин, клітин Сертолі та клітин Лейдіга. У пухлинах типу гінандробластома співіснують клітини зернистого шару і клітини Лейдіга.

КЛІНІЧНА КАРТИНАвгору

Хворі на рак яєчника найчастіше потрапляють на лікування на стадіях значного поширення хвороби, із симптомами масивної пухлини у ділянці малого тазу (біль у животі, метеоризм, біль у попереку, дизурія, диспареунія). Натомість при гормонально-активних новоутвореннях симптоми залежать від різновиду гормонів, які надмірно секретуються – можна виявити вірилізацію або симптоми надмірної секреції естрогенів (напр. гіперплазія ендометрію та постменопаузальні кровотечі). В естроген-секретуючих пухлинах загальні прояви менш виразні, домінують симптоми пухлинної маси. В андроген-секретуючих пухлинах спершу виникають симптоми андрогенізації (гірсутизм, себорея, акне, скроневе облисіння – розд. IV.D.6), порушення менструального циклу або аменорея. Їхнє швидке наростання супроводжується прогресуючою вірилізацією, яка проявляється упродовж декількох тижнів або місяців від початкових симптомів (рис. IV.F.2-1). Симптоми пухлинної маси у ділянці малого тазу можуть бути єдиними суб’єктивними симптомами – так само при андроген-секретуючій пухлині.

діагностикавгору

Прояви раку яєчника нехарактерні, тому він найчастіше діагностується вже на стадії значного поширення. На нинішній день ще не існує ефективних методів скринінгових досліджень і способів раннього діагностування. Корисною є ультразвукова оцінка ознак пухлини за сірою шкалою (прогностична модель IOTA [International Ovarian Tumor Analysis]). Для передопераційного діагностування, крім підтвердження характерних для злоякісної пухлини ознак в ультразвуковому дослідженні, допоміжними є також визначення пухлинних маркерів у крові: ракового антигену 125 (cancer antigen 125 – CA-125) і HE4 (human epidymal protein 4), а також розрахунок на їхній підставі ризику, використовуючи алгоритм ROMA.

1.      Підвищення концентрації тестостерону викликає підозру на андроген-секретуючу пухлину яєчника (інколи необхідне декількаразове визначення, зважаючи на значні коливання його концентрації у крові). Концентрація >6,9 нмоль/л (200 нг/дл), вимагає візуалізації яєчників, а у випадку виключення пухлини – візуалізації надниркових залоз. Інші дослідження – розд. IV.D.6. Показання для проведення хірургічного лікування найчастіше визначаються картиною трансвагінального УЗД, рідше – КТ або МРТ; для діагностування малих пухлин (пухлини зі стероїдних клітин) може бути необхідне проведення лапароскопії. Остаточний діагноз встановлюється на підставі гістологічного дослідження.

Допоміжні дослідження

Лабораторні дослідження:

1) підвищена концентрація CA-125 при раку яєчника, однак у випадку наявності запальних процесів у ділянці тазу можливі хибно-позитивні результати,

2) підвищення концентрації андрогенів у крові, передовсім тестостерону (>200 нг/дл, у жінок після настання менопаузи > 100 нг/дл) при андроген-секретуючих пухлинах,

3) інколи підвищення концентрації естрадіолу, естрону, прогестерону або кортизолу,

4) інші відхилення у результатах лабораторних досліджень, пов’язані з надлишком андрогенів – розд. IV.D.6.

Диференційна діагностика

1) СПКЯ – симптоми гірсутизму та андрогенізації повільно наростають від моменту досягнення статевої зрілості і не є настільки вираженими,

2) синдром Іценко-Кушинга (розд. IV.D.4) і андроген-секретуючі пухлини надниркових залоз – розд. IV.D.6.2,

3) гормонально неактивна, доброякісна або злоякісна пухлина яєчника, яка супроводжується надмірною секрецією андрогенів клітинами строми.

ЛІКУВАННЯвгору

Включає хірургічне лікування, хіміотерапію та, іноді, променеву терапію. Основною тактикою в жінок, у яких підозрюють рак яєчника, навіть у ситуації значного поширення, є оперативне втручання, що базується на максимальній циторедукції та встановленні гістопатологічного діагнозу.

прогнозвгору

Залежить від типу новоутворення, його прогресування та ступеня поширеності на момент діагностування. Рак яєчника небезпечний з огляду на складність його раннього діагностування – хворі потрапляють на лікування зазвичай на стадіях значного задавнення хвороби. Поки що відсутні ефективні методи скринінгових досліджень та раннього діагностування захворювання. Результати лікування погіршує той факт, що прогностичні фактори є недостатньо вивченими, а це, в свою чергу, зумовлене тим, що карциноми яєчника становлять неоднорідну групу новоутворень, які характеризуються різними моделями карциногенезу.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie