Неспецифічні маркери

1. Хромогранін А

Хромограніни А, В і С (CgA, CgBCgC) синтезуються в секреторних гранулах клітин НЕП. Найбільше застосування в практиці отримало визначення рівня CgA в сироватці, хоча деякі НЕП (інсулінома) секретують тільки CgB.

Референтні значення: референтні інтервали та вирішальні значення концентрації CgA в сироватці залежать від методу визначення (РІА, ІФА), а також типу антитіл, які використовуються (моноклональні, поліклональні), і виражаються в різних одиницях (<40 довільних одиниць; 1,6–5,6 нг/мл; до 4 нмоль/л).

Клінічна корисність: чутливість і специфічність CgA, як маркера нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту, є відносно висока, особливо, якщо верхню границю референтного інтервалу було багаторазово (навіть >100-кратно) перевищено, але отриманий результат слід інтерпретувати разом з результатами інших досліджень. Для інтерпретації результату треба знати вид тесту, що використовувався для визначення CgA (можлива інтерференція аутоантитіл, анти-тваринних антитіл тощо), а також розглянути можливі причини хибнопозитивних та хибнонегативних результатів.

1) причини підвищених значень: концентрація CgA підвищена у пацієнтів з НЕП (як правило, неодноразово), але може також підвищуватися в осіб без НЕП, напр. через прийом інгібіторів протонної помпи і H2-блокаторів, атрофічний гастрит, ниркову недостатність, серцеву недостатність, виникнення інших, окрім НЕП, новоутворень або хронічне запалення). У пацієнтів, яким діагностовано НЕП, ізольоване підвищення концентрації CgA є недостатнім для діагностики дисемінації захворювання, а нормальні результати її не виключають. Однак, дуже високі концентрації CgA є поганою прогностичною ознакою і можуть вказувати на низькодиференційовану нейроендокринну карциному.

2) причини зменшених значень: нижчі концентрації CgA можуть спостерігатися у випадку швидко ростучих пухлин, з малою кількість клітин, які секретують цей маркер (хибнонегативні результати).

2. Нейрон-специфічна енолаза та синаптофізин

Наявні в цитоплазмі клітин нейроендокринних пухлин і можуть бути також їх маркерами, які визначаються в крові. Збільшення концентрації нейрон-специфічної енолази (neuron specific enolase – НСЕ) спостерігається найчастіше при дрібноклітинному раку легень, але також у ≈50 % випадків карциноїду і пухлин острівців підшлункової залози, однак її специфічність не висока.

3. Інші

У пацієнтів з підозрою на НЕП також іноді визначаються концентрації α-фетопротеїну (АФП), раково-ембріонального антигену (РЕА) і  β-ХГЛ, кальцитоніну або панкреатичного поліпептиду.

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie