Синдром множинних ендокринних неоплазій 1-го типу

англ. multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1)

Історичний огляд

1954 – перший опис (Wermer)

1997 – клонування гена MEN1, який кодує білок менін

визначеннявгору

Синдром множинних ендокринних неоплазій 1-го типу (MEН-1) – це спадкове захворювання, спричинене гермінальною мутацією гена MEN1, при якому гіперпаратиреоз супроводжується виникненням пухлин інших ендокринних залоз, найчастіше – нейроендокринними пухлинами підшлункової залози або аденомами гіпофіза.

епідеміологіявгору

MEН-1 зустрічається із частотою 1/30 000 і становить 1–3 % випадків гіперпаратиреозу.

етіологія і патогенезвгору

MEН-1 – це захворювання, яке успадковується за моногенним, аутосомно-домінантним типом. Ген MEN1 належить до генів-супресорів і кодує білок менін, а його мутація зумовлює втрату функції гена. Відсутність меніну сприяє процесові утворення пухлин у деяких залозах внутрішньої секреції (табл. IV.K.2-1); загалом, це аденоми, однак інколи трапляються також і карциноми.

клінічна картинавгору

MEН-1 – це найбільш гетерогенний полігландулярний синдром (табл. IV.K.2-1). Клінічна картина залежить від віку хворого та залучення окремих органів внутрішньої секреції, а також від гормональної активності пухлин та їхньої злоякісності.

1. Первинний гіперпаратиреоз

Див. розд. IV.C.3.1. Первинний гіперпаратиреоз найчастіше виступає першим симптомом MEН-1, він спостерігається у 95 % носіїв мутації гена MEN1 у віці до 40 років. Причиною є гіперплазія, рідше – численні дрібні аденоми усіх ПЩЗ. Майже ніколи не зустрічається карцинома цих залоз. Зазвичай захворювання тривалий час протікає безсимптомно.

2. Нейроендокринні пухлини підшлункової залози, шлунково-кишкового тракту, бронхів і тимусу

Див. розд. IV.J.3. Симптоми простежуються у 60 % пацієнтів, а секреторно неактивні пухлини можна інтраопераційно виявити у кожного пацієнта віком понад 40 років. В одного хворого можуть співіснувати різні типи нейроендокринних новоутворень підшлункової залози (напр., клінічно маніфестна інсулінома може супроводжуватися гормонально неактивними пухлинами). При MEН-1 існує суттєвий ризик метастазування нейроендокринної пухлини підшлункової залози.

1) гастриноми

Найчастіше зустрічаються дрібні пухлини дванадцятипалої кишки. MEН-1 діагностується у 25 % осіб зі синдромом Золлінгера-Еллісона (розд. III.D.5) – його симптоми виявляються приблизно на 10 років раніше, аніж у спорадичних випадках. Гастриноми часто метастазують у локальні лімфатичні вузли; метастази у печінку спостерігаються в ≈⅕ хворих, половина з яких проживе ≥5 років.

2) інсуліноми

Найчастіше вони малі і не дають віддалених метастазів, можуть бути множинними. Пухлини на фоні MEН-1 складають 8–10 % усіх інсуліном. Симптоми та діагностичні критерії такі самі, як і для спорадичної пухлини, натомість ризик рецидиву після хірургічного лікування вищий і становить ≈20 %.

3) інші пухлини підшлункової залози

Переважно вони неактивні, тобто їхній перебіг відбувається без клінічно очевидних гормональних порушень, хоча імуногістохімічне дослідження може часто виявляти продукування різних пептидів, а пухлини можуть візуалізуватися за допомогою рецепторної сцинтиграфії (рис. IV.K.2-1). Приблизно ⅓ безсимптомних пухлин продукують панкреатичний поліпептид (РР). Рідше виявляються гормонально активні пухлини, які секретують, зокрема, глюкагон, вазоактивний інтестинальний пептид (VIP; іноді водночас із пептидом, схожим на PTH, який може спричинювати гіперкальціємію) та GHRH (винятково рідкісні пухлини, половина з яких розвивається, однак, на фоні MEН-1).

4) інші нейроендокринні новоутворення

Нейроендокринні новоутворення (давніша назва – карциноїди; розд. IV.J.3.2) тимусу частіше виникають у чоловіків, а нейроендокринні новоутворення бронхів – у жінок. Приблизно 25 % нейроендокринних новоутворень тимусу виникають на фоні MEН-1, вони часто (>70 %) явно злоякісні, діагностуються на стадії метастазування. Нейроендокринні новоутворення бронхів у 20 % випадків проявляють ознаки локальної або віддаленої інвазії, а нейроендокринні новоутворення шлунка, що входять до складу MEН-1, характеризуються найчастіше доброякісним перебігом як новоутворення ступеня G1 (патоморфологічна класифікація залежно від ступеня диференціації нейроендокринних новоутворень – розд. IV.J.2.4).

3. Пухлини гіпофіза

Розподіл різних типів аденом гіпофіза схожий до розподілу при спорадичних пухлинах, із перевагою пролактином (>50%). Наступними щодо частоти є гормонально неактивні пухлини, а потім – соматотропіноми та інші різновиди пухлин. Припускається, що пухлини гіпофіза при МЕН-1 є більшими, ніж спорадичні пухлини, однак МЕН-1 лежить в основі лише 5 % усіх пухлин гіпофіза.

4. Інші пухлини ендокринних залоз

Пухлини надниркових залоз зустрічаються відносно часто, проте тільки у виняткових випадках виявляють гормональну активність – як аденоми, що розвиваються у корі надниркових залоз і продукують кортизол або альдостерон, чи ще рідше – як феохромоцитоми мозкової речовини надниркових залоз. Пухлини щитоподібної залози є радше проявом співіснування зобу з МЕН-1, аніж загального патогенетичного фону.

діагностикавгору

У сім’ях з відомою схильністю до МЕН-1 симптоми захворювання діагностуються раніше (загалом, у 2–4-тій декаді життя; у деяких випадках гіперпаратиреоз діагностовано у віці <10 років). Щоб підтвердити МЕН-1 у членів таких сімей, достатньо діагностувати 1 пухлину – ПЩЗ (або первинний гіперпаратиреоз), гіпофіза або підшлункової залози. У хворих без сімейного анамнезу необхідно діагностувати залучення ≥2-х із 3-х ключових для МЕН-1 органів ендокринної системи: ПЩЗ, підшлункової залози та гіпофіза.

Допоміжні дослідження залежать від локалізації пухлини та її гормональної активності (розд. IV.A.2, розд. IV.C.2, розд.IV.J.2). Дослідження гена MEN1 є вирішальним, але доволі складним, оскільки не існує жодних типових місць мутації і потрібно шукати їх у межах цілого гена; гермінальні (генеративні) мутації все ж таки вдається віднайти у 80 % хворих. У Польщі дослідження гена MEN1 проводяться у Центрі онкології – Інституті ім. М. Склодовської-Кюрі, відділення у м. Ґлівіце.[AJK1] 

Диференційна діагностика

Залежить від локалізації пухлини та її гормональної активності:

1) гіперпаратиреоз – спорадична форма зазвичай виявляється пізніше і частіше спостерігається у жінок, також може співіснувати з інциденталомою гіпофіза; сімейну (спадкову) форма необхідно диференціювати з доброякісною гіпокальційуричною гіперкальціємією та синдромом гіперпаратиреозу, перебіг якого супроводжується пухлиною верхньої або нижньої щелепи (табл. IV.K.2-2);

2) синдром Іценка-Кушинга – при МЕН-1 необхідно ретельно диференціювати адренокортикотропіному з ектопованою секрецією АКТГ нейроендокринним новоутворенням (локалізація малої пухлини, що ектоповано секретує АКТГ, у візуалізаційних дослідженнях може бути дуже складною – навіть рецепторна сцинтиграфія може бути негативною, трапляється також позитивна реакція на введення КРГ). Рідше зустрічається гормонально активна аденома або адренокортикальна карцинома.

3) синдром фон Гіппеля-Ліндау (табл. IV.K.2-2) – при сімейній формі пухлин підшлункової залози.

лікуваннявгору

Тактика лікування при окремих різновидах пухлин – розд. IV.A.5, розд. IV.C.3, розд. IV.J.3. Нижче подано відмінності, пов’язані з МЕН-1.

1. Первинний гіперпаратиреоз

Хірургічне лікування ускладнене багатовогнищевим характером захворювання, а рецидиви трапляються у половині випадків, тому при МЕН-1 хворих скеровують на оперування ПЩЗ з особливою обережністю, якщо ж перебіг захворювання безсимптомний, то операція не виконується. Операція – переважно це субтотальна (3 i ½ залози), зрідка тотальна паратиреоїдектомія; остання відбувається із трансплантацією невеликої кількості тканини до м’язів передпліччя. Водночас потрібно видалити тимус, в якому може розвинутися нейроендокринне новоутворення (карциноїд). Співіснування гіперпаратиреозу та гастрином не є показанням для хірургічного лікування ПЩЗ, хіба що фармакологічне лікування гастрином не усуває симптомів виразкової хвороби.

2. Гастриноми

Хірургічне лікування зазвичай неефективне, оскільки пухлини розвиваються мультифокально і часто метастазують. Отже, акцент робиться на застосуванні інгібіторів протонної помпи у великих дозах – хоча вони і підвищують ризик розвитку нейроендокринних новоутворень шлунка 1-го типу (оскільки їм сприяє ахлоргідрія), проте не погіршують перебігу спонтанних новоутворень 2-го типу, що зустрічаються при МЕН-1 (розд. IV.J.3.1.7). Альтернативою є лікування аналогами соматостатину. Див. також розд. III.D.5.

3. Множинні пухлини підшлункової залози

Не існує однозначно прийнятих критеріїв хірургічного лікування, якщо пухлини не секретують біологічно активних пептидів. Дехто сумнівається у потребі резекції усіх виявлених пухлин, оскільки існує ризик розвитку нових пухлинних вогнищ, і рекомендує хірургічне лікування лише тоді, коли діаметр пухлин становить >2,5–3 см, адже тоді ризик злоякісності є значним.

прогнозвгору

Залежить від різновиду пухлини, її гормональної активності та ступеня злоякісності. ≈⅓ хворих з МЕН-1 помирають внаслідок наявності високодиференційованого нейроендокринного новоутворення зі ступенем G2, причому, ⅔ з них – це хворі з новоутворенням підшлункової залози, а ⅓ – хворі з новоутворенням, розташованим в інших локалізаціях.

Прогноз при гіперпаратиреозі, акромегалії та хворобі Іценка-Кушинга, що розвивається на основі МЕН-1, схожий на прогноз при спорадичних випадках, проте для цих хворих існує ризик виникнення множинних пухлин, особливо це стосується ПЩЗ.

 

Користуючись цією сторінкою МП Ви погоджуєтесь використовувати файли cookie відповідно до Ваших поточних налаштувань браузера, а також згідно з нашою політикою щодо файлів cookie