Program

Dzień 1, 10 maja

Konferencja

Clinical cases in internal medicine: learning through practice

Podczas tej konferencji zostanie zaprezentowanych 15 najlepszych opisów przypadków klinicznych zgłoszonych do konkursu "Best Case Report Contest". Przypadki będą prezentowane przez ich autorów a omawiane przez ekspertów o światowej renomie.

Warsztaty kliniczne

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona i wymaga osobnej rejestracji.
Niektóre warsztaty odbywają się w tym samym czasie, dlatego przed rejestracją prosimy o dokładne zapoznanie się z harmonogramem.

Electrocardiography in patients with heart failure

How to read a chest X-ray: primer for non-radiologists

Compression ultrasound in diagnosing deep vein thrombosis

Point-of-care ultrasound (PoCUS) in volume status examination

Ultrasound in rheumatology

Cardiac arrest management

Airway management: supraglottic airway devices and ventilation

Airway management: tracheal intubation

Cardioversion: the ultimate management of unstable tachyarrhythmia

Intraosseous access: alternative route of drug administration

Evidence-based medicine: Clinical trials on therapy

Evidence-based medicine: Systematic reviews

Dzień 2 i 3, 11–12 maja

Wykłady otwierające

Najczęstsze przyczyny błędów medycznych – jak ich unikać

Prof. Melvin Blanchard (USA)

Koniec medycyny opartej na danych naukowych (EBM)?

Prof. Gordon Guyatt (Kanada)

Kardiologia

Jak zapobiegać hospitalizacjom chorych z przewlekłą niewydolnością serca?

Prof. Harriette Van Spall (Kanada)

Co nowego w postępowaniu w ostrych zespołach wieńcowych

Prof. Zaza Iakobishvili (Izrael)

Prewencja wtórna chorób sercowo-naczyniowych – aktualny stan wiedzy

zostanie podane w późniejszym terminie

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami współistniejącymi – które leki wybierać

Prof. Ally Prebtani (Kanada)

Postępowanie w zatrzymaniu czynności serca i resuscytacja – nowości 2018

Prof. Bernd W. Böttiger (Niemcy)

Hematologia

Jak zatrzymać krwawienie u chorych przyjmujących leki przeciwkrzepliwe

Prof. Mark Crowther (Kanada)

Częste błędy lekarskie w leczeniu przeciwkrzepliwym

Prof. Wendy Lim (Kanada)

Pacjent łatwo krwawiący – jak poprowadzić diagnostykę

Prof. Alfonso Iorio (Kanada)

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza

Prof. Morey A. Blinder (USA)

Pulmonologia

Jak diagnozować pacjenta z przewlekłą dusznością?

Prof. Martin Kolb (Kanada)

Zaostrzenia astmy i POChP na oddziale ratunkowym

Prof. Jadwiga Wedzicha (UK)

Stosowanie tlenu przewlekłe i ze wskazań nagłych w leczeniu chorób płuc

Prof. Jadwiga Wedzicha (UK)

Choroby zakaźne, intensywna terapia

Ostra biegunka infekcyjna u dorosłych – aktualne zasady postępowania

Prof. Mark S. Riddle (USA)

Intensywna terapia 2018 – praktyczne nowości dla nieintensywistów

Prof. Waleed Alhazzani (Kanada)

Nefrologia, endokrynologia

Jatrogenne ostre uszkodzenie nerek

Prof. Jürgen Flöge (Niemcy)

Hiperaldosteronizm pierwotny – kiedy podejrzewać, jak diagnozować i leczyć

Prof. Ally Prebtani (Kanada)

Jak postępować z guzkami tarczycy

Prof. Leonard Wartofsky (USA)

iedy zastosować insulinę w cukrzycy typu 2

Prof. Rene Rodriguez-Gutierrez (Meksyk)

Gastroenterologia

Postępowanie w chorobie refluksowej przełyku i przełyku Barretta

Prof. Janusz Jankowski (UK)

Właściwe i niewłaściwe długotrwałe stosowanie inhibitorów pompy protonowej

Prof. Paul Moayyedi (Kanada)

Postępowanie diagnostyczne u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań wątroby

Prof. Barry Lumb (Kanada)

Aktualne zasady postępowania w przewlekłym zapaleniu trzustki

Prof. Matthias Löhr (Szwecja)

Reumatologia

Stany nagłe w reumatologii

Prof. Bhaskar Dasgupta (UK)

Osteoporoza u osób w wieku podeszłym – co można zrobić

Prof. Alexandra Papaioannou (Kanada)

Choroba Behceta – zasady diagnostyki i leczenia

Prof. Gülen Hatemi (Turcja)

Miscellanea

Marihuana medyczna – fakty i mity

Prof. Kevin Hill (USA)

Podręcznik chorób wewnętrznych oparty na zasadach EBM

Prof. Roman Jaeschke (Kanada)

Wieczór towarzyski dla uczestników MIRCIM – 11 maja 2018

11 maja wieczorem zapraszamy na kolację w „Starej Zajezdni”, w samym sercu historycznej dzielnicy Kazimierz. Po kolacji wystąpi na żywo najstarszy polski zespół jazzowy Jazz Band Ball Orchestra wraz z amerykańskim pianistą i wokalistą Stanleyem Breckenridgem. Po koncercie zapraszamy na tańce przy muzyce DJa.

Program
McMaster Textbook

Textbook of Internal Medicine is the first Canadian textbook developed at McMaster University, the birthplace of problem-based learning (PBL) and evidence-based medicine (EBM) and one of the leading medical schools in the world. Practical, affordable and convenient, it provides verified medical knowledge useful in everyday practice.

We use cookies to ensure you get the best browsing experience on our website. Refer to our cookies policy for more information.